Isa Maline Isene, styreleder i LNU. Foto: Sverre Øygarden Eikill, LNU

Ingen økning i grunnstøtta fra Støre-regjeringen

Regjeringen foreslår full momskompensasjon, men ikke økt grunnstøtte til barne- og ungdomsorganisasjonene, på tross av løfter i Hurdalsplattformen. – Dette må rettes opp i budsjettforhandlingene, sier Isa Maline Isene, styreleder i LNU.

Støre-regjeringen skriver i Hurdalsplattformen at den vil «øke grunnstøtta til barne- og ungdomsorganisasjonene». Likevel var det ingen økning i støtta i regjeringens tilleggsproposisjon til statsbudsjettet som ble lagt fram i dag.

– Gjennom koronapandemien har tusenvis av barn og unge falt ut av fellesskapene sine i barne- og ungdomsfrivilligheten. Organisasjonene, som har mistet midler og nøkkelfrivillige, trenger drahjelp. Det haster å få opp aktiviteten og sørge for at like mange barn og unge kan delta i korps, bygdeungdomslag og samfunnspolitiske organisasjoner igjen. Derfor er det skuffende at regjeringen ikke styrker grunnstøtta nå, sier Isa Maline Isene, styreleder i LNU.

– Økningen i momskompensasjon gagner organisasjonene med størst budsjetter mest, mens grunnstøtta treffer barne- og ungdomsorganisasjonene bedre. Flertallspartiene SV, Ap og Sp må ta tak i dette i budsjettforhandlingene på Stortinget, sier Isene.

Foreslår full momskompensasjon

Regjeringen foreslår å øke momskompensasjonen med 150 millioner i 2022. Dette tilsvarer en full kompensasjon av momsutgiftene til de frivillige organisasjonene i Norge.

– Vi setter pris på at regjeringen prioriterer full momskompensasjon for de frivillige organisasjonene. Det er viktig og rettferdig at organisasjonene ikke lenger skal betale moms på varer og tjenester når næringslivet slipper, sier Isene.

Fritidskortet kuttes

I tilleggsproposisjonen foreslår regjeringen at fritidskortet avsluttes som forsøksordning 1. juli neste år. Det innebærer et kutt på om lag 300 millioner kroner. Samtidig økes tilskuddsordningen for inkludering av barn og unge med 50 millioner kroner.

– Regjeringen flytter 250 millioner kroner fra tiltak som skal styrke barn og unges fritid uten at barne- og ungdomsorganisasjonene styrkes. Det er svært skuffende, sier Isene.

Viderefører kutt i den internasjonale grunnstøtta

Solberg-regjeringen sin reduksjon av den internasjonale grunnstøtten med over 1 million kroner foreslås ikke reversert. Det er et kutt på nesten 10 prosent fra 2021.

– Gjennom koronapandemien har muligheten for internasjonalt samarbeid vært kraftig begrenset. I tida fremover trengs det mer, ikke mindre samarbeid mellom barn og unge på tvers av landegrenser, særlig om vi skal nå bærekraftsmålene, sier Isene.

LNU kommer til å følge opp flertallspartiene på Stortinget i ukene fremover for å sikre et bedre resultat for den unge frivilligheten.

Dette er de viktigste punktene i tilleggsproposisjonen for den unge frivilligheten:

  • Ingen endring i nasjonal eller internasjonal grunnstøtte til barne- og ungdomsorganisasjoner (kap. 846, post 70 og 71)
  • 150 millioner kroner økning i momskompensasjon til frivillige organisasjoner (kap. 315 post 70) – Tilsvarer full momskompensasjon.
  • Regjeringen foreslår å avvikle prøveprosjektet med fritidskort fra 1. juli. Dette er et kutt på om lag 300 mill. kroner. Regjeringen foreslår samtidig å øke bevilgningen til tilskuddsordningen for å inkludere barn og unge med 50 mill. kroner

Publisert 8. november 2021

Topp