Illustrasjon: Ingrid Rognstad

Få innspill til lokal rekruttering!

Trenger din organisasjon litt hjelp og inspirasjon til å få ny giv i rekrutteringsarbeidet deres? Kom på kurs!

Vi har snart lagt bak oss to svært utfordrende år. Dette gjelder også den unge frivilligheten, ikke minst når det gjelder å bevare medlemmer og rekruttere inn nye medlemmer. Våre medlemsundersøkelser viser at det spesielt er lokallagene smittevernreglene og pandemitiltakene har gått hardest ut over. Vi i LNU inviterer derfor til kurs på nyåret om rekruttering for lokallag.

På dette kurset lærer du å sette rekruttering på dagsordenen og du får innsikt i ulike metoder og verktøy som kan brukes i rekrutteringsprosessen. Vår kursholder forteller om viktigheten av rekruttering, hvordan man kan tilrettelegge for gode rekrutteringsprosesser, og hvilke verktøy som kan brukes.

Vi setter opp dette kurset fordi vi opplever at det er et stort behov for det i lokallagene. Dette kurset er altså primært ment for de som driver lokal aktivitet og sitter i et lokallagsstyre.

Kurset foregår digitalt på Zoom, 11. januar klokken 17.

Meld deg på her:

Publisert 25. november 2021

Kontaktpersoner

  • Ingrid Grøntvedt

    Organisasjonsrådgiver, Kompetanse og organisasjonsutvikling

    416 91 525
    ingrid@lnu.no

Topp