Til hovedinnhold
Isa Maline Isene, styreleder i LNU. Foto: Sverre Øygarden Eikill / LNU

4 ekstra millioner til grunnstøtta: – Vi vil takke SV

Regjeringen og SV har etter budsjettforhandlinger landet på en avtale for statsbudsjettet for 2022. I avtalen ligger fire ekstra millioner til grunnstøtta – noe som gjør at den samlede veksten for grunnstøtta i dette budsjettåret blir på 7 millioner kroner utover prisvekst. Grunnstøtta har lenge vært LNUs viktigste sak, og vi har tidligere reagert på at dette ikke ble prioritert i regjeringens tilleggsproposisjon til statsbudsjettet.

– Vi vil takke SV for at de har kjempet for den sårt tiltrengte grunnstøtteøkningen i budsjettavtalen, sier Isa Maline Isene, styreleder i LNU.

– Dette er en stor seier, og av enorm betydning for medlemsorganisasjonene våre. Med mer frie midler kan de skape mer god, frivillig og demokratisk aktivitet for barn og unge i Norge. Dette er spesielt viktig nå etter lang tid med smittevernregler og økonomiske konsekvenser av pandemien som har holdt barn og unge utenfor fellesskapene de engasjerer seg i.

70 000 kroner ekstra i snitt

Den nye budsjettavtalen vil i snitt gi de barne- og ungdomsorganisasjonene som mottar grunnstøtte 70 000 kroner ekstra til aktivitet det kommende året. Sammen med full momskompensasjon, som også er lovet, kommer dette veldig godt med.

– Budsjettet gir organisasjonene våre mer til drift, medlemsrekruttering og aktivitet i året som kommer. Vi gleder oss til å se hvordan det slår ut for den unge frivilligheten, sier Isene.

Internasjonal grunnstøtte kuttes

Solberg-regjeringens reduksjon av den internasjonale grunnstøtten med over 1 million kroner blir ikke reversert i den nye budsjettavtalen. Det er et kutt på nesten 10 prosent fra 2021.

– Dette mener vi regjeringen må se nærmere på i arbeidet med neste budsjett. Gjennom koronapandemien har muligheten for internasjonalt samarbeid vært kraftig begrenset. I tida fremover trengs det mer, ikke mindre samarbeid mellom barn og unge på tvers av landegrenser, særlig om vi skal nå bærekraftsmålene, sier Isene.

Publisert – Sist oppdatert 09.12.2021 21:26