Til hovedinnhold

Aktivitetsstøtta skal dele ut millioner

Husk å søke innen fristen 15. november!

Aktivitetsstøtta skal bidra til utvikling av nye frivillige aktiviteter rettet mot barn og unge. Støtteordningens formål er å øke deltakelsen i frivillige organisasjoner for barn og unge med nedsatt funksjonsevne, styrke og stimulere barn og unges deltakelse i frivillige organisasjoner, og stimulere til utvikling av nye frivillige aktiviteter for barn og unge i organisasjonene.

Vi skal dele ut i overkant av 14 millioner kroner til prosjekter. Hvis din organisasjon har en idé, ikke nøl med å ta kontakt med saksbehandler for veiledning. Da kan dere få tilbakemelding på utkast før endelig søknad sendes inn. Saksbehandler Cennet Sener kan kontaktes på cennet@lnu.no og 23 31 05 82.

Hvis du har lyst til å være med å bestemme hvem som skal få støtte, kan du bli med i tildelingsutvalget til Aktivitetsstøtta. Du kan lese mer om det ved å trykke her. 

Les mer om Aktivitetsstøtta og finn retningslinjene her.   

Publisert