Til hovedinnhold
Nordland fylkeslags barne- og ungdomsgruppe i Landsforeningen for nyrepasienter og transplanterte.

Aktivitetsstøtta trenger nytt tildelingsutvalg

Nå kan du være med på å bestemme hvilke prosjekter som skal få tildelt midler fra Aktivitetsstøtta! Nominer noen til tildelingsutvalget innen 13. november.

LNU søker et nytt tildelingsutvalg til støtteordningen Aktivitetsstøtta – Herreløs arv for tildelingsåret 2023. Støtteordningen gir penger til nasjonale og regionale organisasjoner som driver frivillig virksomhet for barn og unge.

Det er tildelingsutvalget som avgjør hvilke prosjektsøknader som får innvilget støtte. Utvalget består av fem representanter fra organisasjoner som faller inn under støtteordningens målgruppe, og ledes av et av LNUs styremedlem. Minst ett av utvalgsmedlemmene skal representere barn og unge med nedsatt funksjonsevne. Arbeidet blir gjort i fellesskap med LNU sin saksbehandler.

Utvalgsmøtet blir gjennomført i desember med mulighet for å delta både fysisk og digitalt.

Utvalget velges av LNUs arbeidsutvalg ut fra nominasjoner fra organisasjonene, og fristen for å nominere noen er 13. november 2022. Nominasjonen leveres via skjemaet nederst på denne siden.

Ta kontakt med saksbehandler Cennet på cennet@lnu.no hvis det er noe du lurer på.

Publisert