Til hovedinnhold

Årets andre søknadsfrist nærmer seg for Kulturstøtta

Kulturstøtta sin andre frist for søkere er ut dagen 10.mai. Alle landsdekkende og demokratiske barne- og ungdomsorganisasjoner kan søke inntil 300 000 kr til kulturprosjekter.

Et kulturprosjekt kan inneholde mye, blant annet musikk, dans, drama eller litteratur, kunst, film, kulturminner. Også prosjekter som sentrerer seg rundt digital kultur, spill og andre kulturuttrykk kan søke om støtte.  

Er du usikker på om dere kan få støtte til kulturprosjektet deres? Ta kontakt med saksbehandler. Dere kan også kontakte saksbehandler før dere sender inn søknaden. Det er viktig å ta kontakt med saksbehandler for å få tilbakemelding på søknadsutkastet deres. Av erfaring ser vi at de som får veiledning oftere får innvilget søknaden sin. 

Hvis du lurer på noe kan saksbehandler for Kulturstøtta, Cennet Sener Flem, kontaktes på cennet@lnu.no eller 23 31 05 82. Søttordningens retningslinjer og annen informasjon om støtteordningene kan dere finne her. 

Publisert