Til hovedinnhold
Illustrasjon: Ingrid Rognstad

Årets første mulighet til å søke Kulturstøtta 

Hvis organisasjonen deres har et kulturprosjekt i tankene, er dette muligheten til å få det realisert! Søknadsfrist 10. februar.

Vi skal dele ut millioner til kulturprosjekter innen musikk, dans, drama, litteratur, kunst, film, kulturminner, digital kultur og spill, samt en kombinasjon av slike uttrykk. Andre kulturuttrykk vil også vurderes. 

Det er mye forskjellig som får støtte fra Kulturstøtta. Yata Norge fikk støtte til å lage en podcast for å rette lys mot viktige temaer ved bruk av humor og alvor. Her kan du lese mer om prosjektet og se noen bilder fra første episode.  

Søknadsfristen er ut dagen 10. februar (merk at det er ny søknadsfrist fra tidligere). I forkant av søknadsfristen kan dere få veiledning og tilbakemelding på søknadsutkast. Ta kontakt med saksbehandler Cennet Sener Flem på cennet@lnu.no eller 23 31 05 82.  

Du finner retningslinjer og mer om støtteordningen på Kulturstøtta sine nettsider. Alle søknader skal sendes gjennom vår søknadsportal stotteordninger.no.  

Publisert