Til hovedinnhold

Årets siste søknadsfrist i LNU Mangfold og inkludering 

Årets siste søknadsfrist i LNU Mangfold og inkludering nærmer seg med stormskritt. Frem til 1. oktober kan demokratiske barne- og ungdomsorganisasjoner, lokale ungdomsmiljø, fritidsklubber og ungdomshus søke om støtte til prosjekter og aktiviteter som setter søkelyset på mangfold, holdninger og deltakelse.  

Støtteordningen gir rom for å gjøre veldig mye forskjellig såfremt aktivitetene og prosjektet passer inn i støtteordningens formål. I tillegg er et viktig kriteria at unge selv som står bak idé og gjennomføring. For inspirasjon til hva man kan få støtte til, ta en titt på listene over tildelinger fra tidligere år 

Her er i tillegg noen eksempler på prosjekter som har fått støtte:  

Foto: Lameck

Swahili Fellowship fikk støtte til prosjektet “Den multikulturelle juleopplevelsen”, som bygger på et ønske om å skape en felles møteplass hvor man kan utvikle ulike kulturers juletradisjoner gjennom kunstneriske uttrykk. Barn og unge var med i alle faser av prosjektet, og fikk uttrykke seg gjennom sang, dans, musikk, teater og matlaging.

Foto: Marte Mørk

Studentene og akademikernes internasjonale hjelpefond (SAIH) fikk støtte til å lage et refleksjonsverktøy for avkolonisering. Med dette ønsket de å skape debatt om mangfold i akademia, gjøre studenter i stand til å engasjere seg i temaet samt påvirke sin egen studiesituasjon. I tillegg til støtte fra LNU Mangfold og inkludering, mottok prosjektet støtte fra FOKUS. 

I forkant av at søknaden sendes inn, kan dere be om veiledning. Ta kontakt med saksbehandler på josefin@lnu.no eller 23 31 05 81. Søknadsfristen er ut dagen 1. oktober. Søknaden sendes gjennom LNUs søknadsportal stotteordninger.no. Retningslinjer og annen informasjon om LNU Mangfold og inkludering finnes her 

Publisert