Til hovedinnhold
Illustrasjonsfoto: Daisy Daisy/Adobe Stock.

Bli med i tildelingsutvalget for Mangfold- og inkluderingsstøtta! Ny frist 26. februar

Mangfold- og inkluderingsstøtta søker nytt tildelingsutvalg for 2023. 

Mangfold- og inkluderingsstøtta deler ut penger til barne- og ungdomsorganisasjoner, fritidsklubber, ungdomshus og lokale ungdomsmiljø i Norge som skal gjennomføre prosjekter som setter fokus på mangfold, holdninger og deltakelse, og som skaper felles møteplasser.  

– Som medlem av tildelingsutvalget får du bidra til et mer inkluderende samfunn, i tillegg til relevant erfaring knyttet til søknadsbehandling, forteller organisasjonsrådgiver, Kirsten Hov.

Det er tildelingsutvalget som avgjør hvilke prosjektsøknader som får innvilget penger. Utvalget består av fem representanter fra støtteordningens målgruppe, og ledes av et av LNU sine styremedlemmer. Saksbehandler bistår utvalget som rådgiver. 

Nominasjoner gjøres gjennom å fylle ut dette skjemaet. Fristen for nominasjon er ut dagen 26.februar 

Arbeidet i utvalget 

Du sitter i tildelingsutvalget for et tildelingsår av gangen. Det er søknadsfrist 1.mars, 1. juni og 1. oktober. Tildelingsutvalget har møter omtrent to til fire uker etter fristene. Ved å bli med i utvalget forplikter du deg til å delta på de tre tildelingsmøtene i mars, juni og oktober.  

Møtene kan legges i arbeidstid eller kveldstid, alt ettersom hva som passer best for medlemmene i utvalget. De vil foregå digitalt og/eller i Oslo. Reise og eventuelt opphold for medlemmer dekkes av LNU.   

Erfaring til CVen 

Ved å være med i utvalget får du erfaring med å forvalte større summer. Støtteordningen har rundt to millioner kroner til fordeling hvert år. Du får innsikt i søknadsprosesser hos tilskuddsgivere og blir kjent med å lese og vurdere søknader opp mot retningslinjer.  

Publisert – Sist oppdatert 01.03.2023 10:58