Til hovedinnhold

Bli med i nettverk for kommunikasjon!

Kommunikasjonsnettverket skal være et forum for å lære noe nytt, diskutere problemstillinger med andre i samme roller og ikke minst for relevante workshops.

Målet med samlingene er å lære noe nytt og få med seg et påbegynt arbeid tilbake til organisasjonen. Det betyr at vi også ønsker flere fra samme organisasjon velkommen på hver samling.

Din organisasjon kan sende opptil tre personer hver gang, men må eventuelt betale ekstra for lunsj for gjester som ikke er fast medlem av nettverket. Det kan være medlemmer av sentralstyret, frivillige med kommunikasjonsansvar eller andre fra sekretariatet.

Hvordan vil samlingene se ut?

På samlingene vil det i første del være lunsj og faglig påfyll for dagens tema med intern eller ekstern foredragsholder. Del to av samlingen er workshop hvor organisasjonene kan sette seg sammen med organisasjoner som likner på dem eller med egen gruppe og jobbe med dagens oppgave. Oppgavene varierer fra samling til samling avhengig av tema og behov, men det kan for eksempel være å revidere eller lage ny kommunikasjonsstratgi.

Vi tror at erfaringsutveksling på tvers av organisasjoner kan styrke kommunikasjonsarbeidet i den unge frivilligheten!

Forslag til temaer på samlinger:

 • strategi
 • SoMe
 • foto/video
 • årsmøter og kommunikasjonens rolle
 • tekstproduksjon

 

LNUs nettverk for kommunikasjon er for deg som jobber med kommunikasjon i en av LNUs medlemsorganisasjoner.
*dersom du er fra en barne- og ungdomsorganisasjon som ikke er medlem i LNU, men ønsker å delta i nettverket kan du ta kontakt med oss. Vi vurderer om det er plass og om din organisasjon passer inn i gruppa.  

 

Praktisk informasjon om nettverket

 • Samlingene blir lagt til tirsdager klokken 12:00 – 1530 i LNUs lokaler på Tøyen. 
 • Samlingene starter med lunsj før faglig opplegg.
 • Pris for deltakelse på fire samlinger: 800,- (faktureres organisasjonen)  

Datoer for nettverkssamlinger i 2023

 • Tirsdag 26.september
 • tirsdag 28.november

Datoer for nettverkssamlinger første halvår, 2024

 • tirsdag 30.januar
 • tirsdag 30.april

Påmelding

Nettverket åpner for nye medlemmer i august og januar. Årets påmeldingsfrist er 20.september . Digital kommunikasjonsrådgiver, Kristin Juel Bergflødt er ansvarlig for nettverket. Ta gjerne kontakt hvis du har spørsmål!

Publisert – Sist oppdatert 28.08.2023 09:22