Til hovedinnhold

Bli med i Sparebankstiftelsen DNBs ungdomspanel

Sparebankstiftelsen DNB oppretter et ungdomspanel som skal gi innspill på deres arbeid med unges demokratiske deltagelse og LNU har blitt invitert til å nominere fire kandidater til panelet. Paneldeltagerne må være mellom 16 og 25 år og søknadsfristen er 15.02.2020. Dersom du og organisasjonen din er interessert, oppfordrer vi deg til å søke! 

Sparebankstiftelsen DNB er en uavhengig stiftelse som støtter prosjekter som skaper engasjement, involverer frivillige og gir et positivt bidrag til barn og unge. Stiftelsen eier rundt 8 prosent av aksjene i DNB, og det er utbyttet fra disse aksjene som brukes til ulike samfunnsnyttige prosjekter. Siden 2002 har stiftelsen bidratt med over 6 milliarder kroner til allmennyttige formål. 

Sparebankstiftelsen DNB bidrar til et bedre samfunn ved å støtte tiltak som skaper møteplasser for tilhørighet, utløser dugnad, medvirkning og frivillighet, fremmer mestring og læring og utvikler rollemodeller.  

Stiftelsen har mange prioriteringer, og en av de nyereer «Unges deltakelse i demokratiet»Der støttes prosjekter som bidrar til økt bevissthet om betydningen av demokratiet, økt samfunnsengasjement og økt mangfold av stemmer i den offentlige debatten. Organisasjoner kan søke støtte til lokale og nasjonale prosjekter. Stiftelsen ønsker å videreutvikle satsningen samt styrke sitt eget arbeid med ungdomsmedvirkning i tildelingsprosesser. De søker derfor etter medlemmer til et ungdomspanel som skal gi innspill på denne satsningen. 

De ser etter medlemmer som: 

 • Er 16-25 år 
 • Har erfaring med ungdomsmedvirkning  
 • Kan representere et mangfold av synspunkter (basert på innspill fra andre i sin gruppe/organisasjon) 
 • Har interesse for kunst, kultur, friluftsliv, idrett, naturkunnskap, nærmiljøaktiviteter eller kulturarv 
 • Brenner for demokrati og unges rett til å bli hørt 
 • Kan delta på 4 møter i året og lese sakspapirer før hvert møte 

Ungdomspanel for unges deltakelse i demokratiet 

Ungdomspaneletrolle er å komme med innspill på hvordan stiftelsen kan videreutvikle sin demokratisatsning, samt gi veiledende råd til Sparebankstiftelsen DNBs administrasjon og styre om ungdomsmedvirkning og prioriteringer i innkomne søknader for satsningen unges deltakelse i demokratiet”Det skal være 5-8 representanter i panelet som representerer hver sin frivillige organisasjon eller ungdomsgruppeMedlemmene må være i alderen 16-25 år og basert på Østlandet. Paneletoppgaver vil være følgende: 

 • Komme med råd og legge strategi for hvordan Sparebankstiftelsen DNB kan nå ut til flere ungdomsorganisasjoner og grupper med informasjon om satsningen Unges deltakelse i demokratiet 
 • Gi innspill på mulige forbedringspunkter og utvikling av satsningen  
 • Prioritere søknader i tråd med stiftelsens søknadskriterier  Avgi sin samlede innstilling til Sparebankstiftelsen DNB  
 • Videreformidle informasjon om satsningen “Unges deltakelse i demokratiet” til egne organisasjoner og komme med forslag til flere organisasjoner Sparebankstiftelsen DNB kan gå i dialog med på dette tema 
 • Representere medlemsmassen fra organisasjonen/gruppen man er oppnevnt av 
 • Bidra i evaluering av ordningen med ungdomspanel i Sparebankstiftelsen DNB 

Ungdomspanelet vil ha oppstart i mars med opplæringsdag og deretter ha 3-4 ordinære møter i året. Panelets medlemmer velges for perioden 1.januar-20.desember 2021 

Medlemmene i panelet honoreres med 4000 kr. for den sittende perioden forutsatt at medlemmet deltar på møtene. 

Hvordan søker du om å bli nominert av LNU?   

Innen 15.02.2020 sender du CV og søknad på mail til ane@lnu.no. I søknaden ønsker vi at du forklarer hvorfor du vil delta på dette og forteller oss om dine interesseområder. Søknaden skal være på maks en side. I tillegg trenger vi en bekreftelse på epost fra leder eller generalsekretær i din organisasjon på at du er nominert av organisasjonen. Leder/generalsekretær sender bekreftelsen til ane@lnu.no. 

Hver organisasjon kan nominere maks to personer.  Dersom det er mange søkere, vil LNU velge ut hvem vi nominerer videre og vi vil da prioritere en bredde i organisasjonsbakgrunn. 

Publisert