Til hovedinnhold

Bli med i tildelingsutvalget for Bærekraftsstøtta!  

LNU søker et nytt tildelingsutvalg til Bærekraftsstøtta for tildelingsåret 2023. Bærekraftsstøtta gir midler til prosjekter i Norge som er knyttet til FNs bærekraftsmål og tilhørende miljø- og utviklingsspørsmål.  Formålet er å øke kunnskapen og engasjementet rundt disse spørsmålene blant barn og unge.  

Det er tildelingsutvalget som avgjør hvilke prosjektsøknader som får innvilget støtte. Utvalget består av 5 representanter fra organisasjoner som faller inn under støtteordningens målgruppe, og ledes av et av LNUs styremedlem. LNU sin saksbehandler er rådgiver for tildelingsutvalget. 

Utvalget velges av LNUs arbeidsutvalg ut fra nominasjoner fra organisasjonene, og fristen for å nominere noen er 12. april 2023. Nominasjonen leveres via skjemaet nederst på denne siden. 

Her finner du retningslinjene og mer informasjon om Bærekraftsstøtta.

Arbeidet 

Du sitter i tildelingsutvalget for et tildelingsår av gangen. Søknadsfristene i 2023 er 1. april og 15. september. Tildelingsutvalget møtes vanligvis to til tre uker etter fristene. Ved å bli med i utvalget forplikter du deg til å delta på begge tildelingsmøtene i april/mai og oktober. 

Møtene kan legges i arbeidstid eller kveldstid, alt ettersom hva som passer best for medlemmene i utvalget. De vil foregå digitalt og/eller i Oslo. Reise og eventuelt opphold for medlemmer dekkes av LNU.    

En viktig erfaring å ta med seg 

Ved å være med i tildelingsutvalget får du erfaring med å forvalte større summer. Støtteordningen har rundt to millioner kroner til fordeling hvert år. Du får innsikt i søknadsprosesser hos en tilskuddsgiver og blir kjent med å lese og vurdere søknader opp mot retningslinjer. Du får også utvidet nettverket ditt ved å bli kjent med de andre engasjerte personene i utvalget. 

Din egen organisasjon kan ha nytte av at du sitter i utvalget fordi du lærer hvordan søknader behandles og du lærer hva som utgjør en god søknad. I tillegg får du inspirasjon til prosjekter som du kan dele med organisasjonen din. 

Her kan du nominere deg selv eller andre i organisasjonen/gruppa di  

Publisert – Sist oppdatert 24.03.2023 10:26