Til hovedinnhold

Bli med i tildelingsutvalget for Bærekraftsstøtta!

LNU søker et nytt tildelingsutvalg til Bærekraftsstøtta for tildelingsåret 2022.

Bærekraftsstøtta gir midler til prosjekter i Norge som er knyttet til FNs bærekraftsmål og tilhørende miljø- og utviklingsspørsmål. Formålet er å øke kunnskapen og engasjementet rundt disse spørsmålene blant barn og unge.

Det er tildelingsutvalget som avgjør hvilke prosjektsøknader som får innvilget støtte. Utvalget består av 5 representanter fra organisasjoner som faller inn under støtteordningens målgruppe, og ledes av et av LNUs styremedlem. Arbeidet blir gjort i fellesskap med LNU sin saksbehandler.

Utvalget velges av LNUs arbeidsutvalg ut fra nominasjoner fra organisasjonene, og fristen for å nominere noen er 25. mars 2022. Nominasjonen leveres via skjemaet nederst på denne siden.

Her finner du retningslinjene og mer informasjon om Bærekraftsstøtta

Arbeidet

Søknadsfristene i 2022 er 1. april og 15. september. Tildelingsutvalget møtes vanligvis to til tre uker etter fristene.

Møtene kan legges i arbeidstid eller kveldstid, alt ettersom hva som passer best for medlemmene i utvalget. De vil foregå digitalt og/eller i Oslo, og reise og eventuelt opphold for medlemmer dekkes av LNU.

En viktig erfaring å ta med seg

Det å være med i utvalget gir mulighet til å engasjere seg og få erfaring med forvaltning av større summer. Du får innsikt i søknadsprosesser hos en tilskuddsgiver, og blir kjent med det å lese søknader opp mot retningslinjer. Du får erfaring i å vurdere prosjekter og organisasjoner, og vil ikke minst lære mer om alle de spennende bærekraftsprosjektene som settes i gang rundt omkring i landet.

Man sitter i tildelingsutvalget for ett tildelingsår av gangen, og ved å bli med i utvalget forplikter du deg til å delta på alle tildelingsmøtene.

Nominer kandidater her

Publisert