Til hovedinnhold
Illustrasjon: Ingrid Rognstad

Bli med på konferanse om unges medvirkning i arbeidslivet i Danmark!

LNUs søsterorganisasjon i Danmark, Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF) leter etter én representant som kan delta på konferanse om ungdomsmedvirkning i temaene arbeid, utdanning og yrkesfag.

26. – 28. august 2022 arrangerer DUF en konferanse i Danmark der ulike representanter for de europeiske barne- og ungdomsorganisasjonene, og fagforeningene skal delta. Konferansen ønsker å sette søkelys på hvordan ungdomsmedvirkningen kan styrkes i forumer som The International Labour Union og FN. På møtet vil det være deltakere fra Danmark, Estland, Finland, Sverige og Norge. Tema for møtet er blant annet:

  • Hvordan kan ungdomsmedvirkningen til International Labour Organization (ILO), FN og EU styrkes?
  • Hvordan kan barn og unge inkluderes i arbeidet med yrkesfaglig utdanning og bredere anlagt, arbeidslivspolitikk?
  • Hvilken rolle spiller barne- og ungdomsorganisasjonene i dette arbeidet og hvordan kan vi tilrettelegge for at organisasjonene får større rolle nasjonalt så vel som internasjonalt?

DUF dekker reisekostnader opptil 2000 danske kroner/ 260 euro per person. LNU arrangerer og koordinerer transport for de norske representantene.

Kunne du eller noen fra din organisasjon tenkt seg å delta?

Vi leter etter representanter som har erfaring med temaene arbeidsliv, utdanningspolitikk og/ eller yrkesfag. Du får delta på konferansen, møte representanter fra andre europeiske land og får lære om ILO, EU og FNs arbeid med å inkludere unge. Hvis du vil være med og gi innspill til hvordan unges medvirkning på disse temaene kan styrkes, kan du

Er du interessert? Send en epost til silje@lnu.no innen 5. august.

I tillegg trenger vi en bekreftelse på epost fra leder eller generalsekretær i din organisasjon på at du er nominert av organisasjonen. Denne bekreftelsen sendes til silje@lnu.no

LNU oppnevner representanten innen midten av august. Alle søkere vil kontaktes når oppnevningen er klar.  

Kontaktperson: spørsmål rettes til Silje Bakken på silje@lnu.no / 994 55 351

Publisert