Til hovedinnhold

Bli ungdomsdelegat på bærekraft

Nå har du mulighet til å delta på FNs toppmøte på bærekraft, High Level Political Forum (HLPF) i 2024 og bli LNUs representant til Nordisk Ministerråd!  

Hvert år sender LNU ungdomsdelegater til en rekke FN-møter for å representere LNUs politikk og for å være barn og unges representant inn i FN og pågående internasjonale prosesser. Nå søker vi en ungdomsdelegat med bærekraft som fagfelt. Ungdomsdelegaten vil i tillegg bli LNUs representant til Nordisk Ministerråds ungomsnettverk på bærekraft.  

High Level Political Forum (HLPF) 

High Level Political Forum er FNs konferanse om bærekraftig utvikling, og skal følge opp og gjennomgå 2030-agendaen for bærekraftig utvikling og bærekraftsmålene på et globalt nivå. FNs generalforsamling vedtok i 2013 at HLPF skal møtes årlig i regi av Det økonomiske og sosiale rådet (ECOSOC) i åtte dager, inkludert en tredagers ministerdel og hvert fjerde år inviteres stats- og regjeringssjefer. 

Norges ungdomsdelegater deltar i den norske delegasjonen og har fått holde et innlegg om et av bærekraftsmålene. Ungdomsdelegaten bestemmer i samråd med LNU og departementet hvilket bærekraftsmål de skal fokusere på. 

Nordisk Ministerråd 

I tillegg til å delta på toppmøtet i New York, vil du delta som ungdomsrepresentant i Nordisk Ministerråds ekspertgruppe på bærekraft. Det avholdes to møter i 2024, i tillegg til noe reisevirksomhet (cirka to helgereiser i året). Det forventes at du også deltar på disse aktivitetene. 

Hva vil det si å være ungdomsdelegat?  

Ungdomsdelegatene er representanter for LNUs medlemmer og LNUs politikk. Én av de viktigste oppgavene er å fremme interessene til barn og unge inn i aktuelle delegasjoner, og å samarbeide med andre ungdomsdelegater for å sette barn og unge på dagsorden i FN.  

Å være ungdomsdelegat betyr å inneha et tillitsverv i LNU som går over 12 måneder. Delegatene deltar i LNUs arbeidsgruppe for FN-spørsmål (AgFN) og representerer LNU i relevante fora. Dette gjelder først og fremst internasjonale møter i FN og møtene i Nordisk Ministerråd, men også aktuelle møter i Norge samt kontakt med departementet som er ansvarlig for deltakelsen.  

Du kan lese mer om LNUs ungdomsdelegatsordning og hvilke andre møter vi oppnevner ungdomsdelegater til her. 

På de internasjonale møtene dekkes reise, kost og losji. Tentativ møtedato for 2024 er 10.-19. juli i New York. 

 

LNU ser etter deg som

  • Er medlem i en av LNUs medlemsorganisasjoner  
  • Har kjennskap til, kunnskap om og interesse for globale spørsmål på det aktuelle temaet   
  • Har erfaring med internasjonal representasjon og/eller globale spørsmål   
  • Har erfaring med organisasjonsarbeid fra nasjonalt nivå   
  • Har innsikt i og kunnskap om relevante politiske saker og prioriteringer innenfor fagfeltet   
  • Har evne til å jobbe selvstendig og som er initiativrik 
  • Har gode samarbeidsevner  
  • Har evne til å sette deg inn i og formidle kompliserte problemstillinger   
  • Har sterke engelskspråklige egenskaper, både muntlig og skriftlig  

 

Søknad 

Fyll ut skjema her send deretter CV og nominasjonsbrev til silje@lnu.no innen utgangen av søndag 21. januar 2024 Nominasjonsbrevet er kun en enkel bekreftelse fra medlemsorganisasjonen som nominerer deg der de bekrefter nominasjonen. Denne vil ikke vektlegges i vurderingen av kandidater. 

 

Publisert