Til hovedinnhold
Isa Maline Isene, styreleder i LNU. Foto: Sverre Øygarden Eikill, LNU

– Del ut de nye midlene gjennom Frifond

Med en kommende ordning for midlertidige midler til frivilligheten søker Kulturdepartementet å stimulere til økt aktivitet på det frivillige feltet. LNU håper ordningen blir mer inkluderende for den unge frivilligheten enn tidligere pakker har vært.

– Vi synes det er veldig bra at regjeringen setter av såpass store summer. Vi er imidlertid bekymret for at den nye stimuleringsordningen kommer de pengesterke til gode, mens de små organisasjonene med mindre økonomiske muskler ikke får nyte godt av den, sier Isa Maline Isene, styreleder i LNU.

Dette ble nemlig tilfelle for regjeringens forrige krisepakke, som satte regler for søknadsprosessen som virket ekskluderende for mange lokallag under frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner – blant annet et krav om å ikke kunne ha mer enn 60% tilskudd fra det offentlige, og å kunne vise til økonomiske tap på mer enn 25 000 kr.

LNU mener at stimuleringsordningen bør inkludere flest mulig ved å kanaliseres gjennom allerede eksisterende ordninger. Den nasjonale grunnstøtta og Frifond organisasjon er gode eksempler på slike ordninger, som ikke er byråkratiske eller kompliserte, og som små lokallag lett kan søke på.

– Stimuleringsordningen bør ha som mål å gi økt aktivitet i grasrota, sier Isene.

– Vi er redde for at denne ordningen vil bomme på målet dersom de små lokallagene i den unge frivilligheten må sende kompliserte søknader til Lotteri- og stiftelsestilsynet. Vi har allerede gode ordninger i Frifond og den nasjonale grunnstøtta. De nye midlene bør kanaliseres gjennom disse ordningene, mener Isene.

Publisert