Til hovedinnhold
Isa Maline Isene, styreleder i LNU. Foto: Sverre Øygarden Eikill, LNU

Den unge frivilligheten nedprioritert igjen

I dag la regjeringen fram forslag til revidert nasjonalbudsjett 2021. LNU ønsket en økning i grunnstøtta, som er de frie midlene til barne- og ungdomsorganisasjonene.

Koronakrisen har rammet den unge frivilligheten hardt, men organisasjonene har i liten grad fått støtte gjennom regjeringens krisepakker. Fordi pengene gitt i disse pakkene ikke har truffet organisasjonene, er det bedre å kanalisere pengene gjennom ordninger som vi alt vet fungerer. En økning i grunnstøtten ville gått direkte til barne- og ungdomsorganisasjonene og gitt disse støtte og forutsigbarhet i en vanskelig tid. Da regjeringen la fram revidert nasjonalbudsjett i dag, har de valgt å ikke høre på LNUs innspill.

– I våre innspill til revidert nasjonalbudsjett har vi gang på gang understreket viktigheten av forutsigbarhet for barne- og ungdomsorganisasjonene. En økning i de frie midlene i grunnstøtta ville vært til god hjelp. Vi er skuffet over at barn og unge nok en gang blir nedprioritert etter et år i uvisshet og med manglende aktivitet, sier Isa Maline Isene, styreleder i LNU.

LNU gjorde nylig en undersøkelse blant sine medlemsorganisasjoner. Funnene tegner opp et dystert bilde for den unge frivilligheten:

  • Barne- og ungdomsfrivilligheten har mistet mange medlemmer.
  • Rekruttering til organisasjonene har blitt vanskeligere.
  • Det har blitt færre aktive frivillige, færre lokallag og færre som tar på seg verv.
  • Organisasjonene har lavere aktivitet, og det digitale veier ikke opp for det fysiske.
  • Sommerleirene blir nedskalert eller avlyst.
  • Barne- og ungdomsorganisasjonene har i liten grad mottatt kompensasjon.

– Uten en økning i de frie midlene frykter vi stadig synkende medlemstall i barne- og ungdomsorganisasjonene, mindre aktivitet og et svakere frivillighetsfelt. Den unge frivilligheten har ventet for lenge til å bli avspist med dette budsjettet, sier Isene.

Som ventet har stimuleringsordningen til idrett og frivillighet blitt forlenget ut oktober. Det er positivt at ordningen har blitt forlenget, selv om midlene fortsatt ikke kan søkes på før i juni. Da har ikke ministeren forstått viktigheten av sommerleirsesongen for tusenvis av barn og unge.

– Det tar ikke to uker å arrangere en sommerleir. Barne- og ungdomsorganisasjonene trenger god tid og gode rammer for å opprettholde aktivitetene sine, sier Isene.

Publisert