Til hovedinnhold
Isa Maline Isene, styreleder i LNU. Foto: Sverre Øygarden Eikill, LNU

Den unge frivilligheten rammes hardt av pandemien

I mars og april har LNU foretatt en undersøkelse blant våre medlemsorganisasjoner for å kartlegge konsekvenser disse lider av koronapandemien.

58 av 97 organisasjoner deltok med svar i undersøkelsen, noe som vitner om store mørketall. Funnene tegner opp en dyster tendens for den unge frivilligheten:

  • Barne- og ungdomsfrivilligheten har mistet mange medlemmer.
  • Rekruttering til organisasjonene har blitt vanskeligere.
  • Det har blitt færre aktive frivillige, færre lokallag og færre som tar på seg verv.
  • Organisasjonene har lavere aktivitet, og det digitale veier ikke opp for det fysiske.
  • Sommerleirene blir nedskalert eller avlyst.
  • Barne- og ungdomsorganisasjonene har i liten grad mottatt kompensasjon.

LNU er bekymret for fremtiden til barne- og ungdomsorganisasjonene.

– Disse funnene viser at barn og unge har båret uforholdsmessig mye av børen for pandemien, til tross for de signaler regjeringen har gitt, sier Isa Maline Isene, styreleder i LNU.

– Den unge frivilligheten er i en begynnende krise, og det trengs mye mer forutsigbarhet i tiltakene, samt bedre kompensasjonsordninger, for å bøte på dette.

LNU håper på en sårt tiltrengt økning i de frie midlene (grunnstøtta) til barne- og ungdomsorganisasjonene i det kommende reviderte nasjonalbudsjettet.

Les et notat om undersøkelsen her.

Publisert