Til hovedinnhold
Korpsnett Norge fikk støtte. Her fra et tidligere arrangement. Foto: Sabrina Gabrielsen

Disse fikk restmidlene av LNU Aktivitetsstøtta

LNU Aktivitetsstøtta har i 2020 delt ut 8,3 millioner kroner til 37 prosjekter. Støtteordningen har hatt sin historisk sett laveste utdelingspott, noe som har ført til hard konkurranse mellom søknadene. 

Vi har tidligere skrevet om hvem som fikk støtte i forrige runde. Under kan dere lese hvem som fikk restmidlene.

Organisasjon Prosjekt Sum
DIABETESFORBUNDET TRØNDELAG Aktivitetshelg ved havet med friluftsliv, fiske
og lære om livet i fjæra
120 000
KRISTEN IDRETTSKONTAKT Jubileumsfest, KRIK lokallag 30 år 368 234
NORSK FORENING FOR WILLIAM SYNDROM Musikk gjør deg glad 165 000
MÁRKOMEANNU SEARVI Viššalis nuorat 94 056
SNU- SEKSUALPOLITISK NETTVERK FOR
UNGDOM
Aktivisthelg for SNU 167 500
NORGES BYGDEUNGDOMSLAG #Bygdami 219 734
FORENINGEN FOR HJERTESYKE BARN
NORDLAND
Regional Ungdomsleir, Region Nord 79 734
KORPSNETT NORGE Valdres Sommerbrass 7 72 680
NORGES UNGE VENSTRE Helgeseminar for tillitsvalgte 132 470
NORGES GOLFFORBUND Narvesen Ungdomsmesterskap 2020 –
Paragolf
56 100
NORMISJON REGION ØST Mangfold på leir 353 178
Norway Chin Christian Youth Federation Tro, identitet og tilhørighet for Chin
ungdommer i Norge
378 234

Totalt: 2 206 920
Totalt for begge tildelingsrundene i 2020: 8 372 333

Neste søknadsfrist er 15. november. Denne fristen gjelder for prosjekter som skal gjennomføres i 2021. Husk å ta kontakt med saksbehandler for veiledning i forkant av søknadsfristen.

Publisert