Stikkord: barne- og ungdomsorganisasjon

  • Jeg er frivillig fordi…

    Jeg ønsker at andre også skal få oppleve den gleden, mestringen og det fellesskapet jeg opplevde gjennom min oppvekst i barne- og ungdomsorganisasjonene, skriver LNU-leder Rode Hegstad.

Topp