Stikkord: fredskorpset

  • Nytt utvekslingsprogram

    I 2015 gjennomfører LNU et forprosjekt for å lage en ny modell for utvekslinga, tidligere kjent som LNU Utveksling. Nå trenger vi deres innspill i utformingen av det nye utvekslingsprogrammet!

Topp