Stikkord: GDPR

  • Dette oppnådde vi i året som gikk

    Tilgang til lokaler, økt grunnstøtte, trygg-arbeid, personvernregler og ny Frifond-nettside er noen av tingene vi jobbet med i 2018. Her er en oppsummering av hovedpunktene fra årsmeldingen.

Topp