Stikkord: lokaler

  • Dette oppnådde vi i året som gikk

    Tilgang til lokaler, økt grunnstøtte, trygg-arbeid, personvernregler og ny Frifond-nettside er noen av tingene vi jobbet med i 2018. Her er en oppsummering av hovedpunktene fra årsmeldingen.

  • Slutt på stengte dører?

    Det kan bli en slutt på at barne- og ungdomsorganisasjoner får nei når de ønsker å låne ledige skolelokaler i kommunene. Tirsdag kan Stortinget sikre en enklere hverdag for tusenvis av frivillige.

Topp