Stikkord: samstemthet

  • Vil du være LNUs representant i Samstemthetsforumet?

    Regjeringen opprettet i fjor et samstemthetsforum som diskuterer relevante problemstillinger med mål om å oppnå en samstemt politikk for utvikling. LNU har én plass i forumet, og ønsker at en representant fra våre medlemsorganisasjoner skal representere oss i Samstemthetsforumet.

  • Vil du bli LNUs representant i Samstemthetsforumet?

    Regjeringen har opprettet et Samstemhetsforum som skal diskutere opp relevante problemstillinger med mål om å oppnå en samstemt politikk for utvikling. LNU ønsker at en representant fra våre medlemsorganisasjoner skal representere LNU i Samstemhetsforumet.

Topp