Stikkord: utenriksdepartementet

  • Ungdom + FN = sant

    - Det er viktig at ungdomsdelegatene ikke bare er flotte symboler, men at de har mulighet til å påvirke Norges politikk og posisjoner, mener LNU-leder Rode Hegstad.

Topp