Til hovedinnhold
Rapport

Årsrapport

På denne siden finner du informasjon om hva som forventes av innhold i årsrapporten fra lokallagene.

I retningslinjene til Frifond organisasjon punkt 9

står det kva som skal vere med i ein årsrapport for at ein skal kunne vite om dette lokallaget kan vere med i utrekninga av totalt antall tellande lokallag.

 

En årsrapport må innehalde: 

  • Namn på lokallaget 
  • Kommune- og fylkestilhøyrigheit 
  • Dato for val av sittande styre 
  • Styrets funksjonsperiode (det vil seie dagen styre blir valgt – val av nytt styre) 
  • Namn på styremedlemmane per 31. desember i grunnlagsåret 
  • Skildring av minst ein medlemsretta aktivitet (dette ekskluderer vedtektsfesta møter som styremøter) 
  • Årsrapporten må vere datert og signert av leiaren av styre, eventuelt to av styrets medlemmar, etter telletidspunktet 31.12 i grunnlagsåret. For lokallag som ikkje må ha styre (sjå punkt 8 i retningslinjene) skal årsrapporten signerast og daterast av ein som har tilknytning til laget, for eksempel ein vaksenkontakt

Bruk gjerne malen som ligger nedenfor. Det er ei enkel A4 side der all nødvendig informasjon er med.

Ein kan gjerne bruke ei digital løysing for å samle inn årsrapportar. Då må ein sikre at all informasjonen vi krev til årsrapportar er inkludert i det digitale skjema, og at den som leverer det inn får verifisert seg. I tillegg må ein kunne sjå nøyaktig dato for når det er sendt inn. Vi tillet to-faktor innlogging som signatur.  

Kontaktperson

Halvard Strømme Wersland

Organisasjonsrådgiver, Frifond organisasjon