Til hovedinnhold
Førstehjelp
Rapport

Lokallagsrapport

På denne siden finner du fremgangsmåte for rapportering i lokallagsrapporten.

Denne fremgangsmåten er for organisasjonens lokallag som skal rapportere til sentralleddet for tilskuddet mottatt i 2023 fra Frifond organisasjon. 

Rapporten skal leveres til organisasjonens sentralledd av ansvarlig kontaktperson for lokal søknad.  

Dette må være med i en lokallagsrapport

 • Navn på lokallaget og lokallagslederen 
 • Hvor mye penger de har fått i Frifond-støtte 
 • En enkel oversikt over hva pengene har blitt brukt på, gjerne i form av et enkelt regnskap. Husk at vi i Frifond organisasjon ikke krever at lokallagene leverer kvitteringer til sentralleddet, men at lokallagsleder eller økonomiansvarlig i lokallaget må vite hvor kvitteringene befinner seg og kunne levere dem fra seg hvis kontroll blir nødvendig 
 • En oversikt over om det er Frifond-penger igjen, og i så fall hvilket beløp 
 • En bekreftelse fra lokallagsleder/økonomiansvarlig i lokallaget om at pengene er brukt i henhold til retningslinjene. Husk at dette gjelder både organisasjonens egne retningslinjer for Frifond organisasjon og de nasjonale retningslinjene for Frifond organisasjon 
 • Dato og signatur fra lokallagsleder/økonomiansvarlig i lokallaget 
 • Tips til sentralleddet

  For å gjøre det så enkelt som mulig annbefaler vi at sentralleddet lager en superenkel rapportmal.

  Vi anbefaler at sentralleddet lager en superenkel mal for rapportering. Denne malen skal hjelpe lokallagslederne til å fylle ut rapporten alene, uten hjelp og veiledning fra sentralleddet.

  Malen bør ligge tilgjengelig på et sted alle lokallagsledere har enkel tilgang til. Den kan gjerne være digital, men husk at digitale rapporter også trenger en gyldig signatur. Dere må derfor benytte en trygg signeringsløsning, eller gå for gamlemåten: Be lokallagslederne skrive ut, signere, scanne og sende Frifond-rapporten på e-post tilbake til dere med gyldig signatur.  

   

Kontaktperson

Halvard Strømme Wersland

Organisasjonsrådgiver, Frifond organisasjon