Til hovedinnhold

Frifond Stem-penger til debatt om dyrevelferd

I fullsatt sal på Spaces i Oslo arrangerte World Saving Hustle debattrekke om blant annet griseindustrien og hvalfangst. 
 
Norun Haugen, dyrevelferdsrådgiveren som gikk undercover i norsk griseindustri i fem år, holdt en innledning om grisers levekår i Norge. Hun er opptatt av at norske politikere må gjøre mer for å sikre grisene bedre livskvalitet. Siri Martinsen fra NOAH fortalte om hvalfangst og hvalfangsthistorien i Norge, og spesielt hvordan man driver hvalfangst i dag.  
 
Etter foredragene var det debatt om hvert tema, der politikerne argumenterte for og imot hvalfangstom hvordan man kan bedre forholdene for gris, og hva de vil jobbe for etter valget.

 

Daniel og Renè (bildet) er frivillige i WSH, og forteller at de ble aktive i organisasjonen etter å ha lært mer om dyrevelferd og klimaspørsmål. De ble aktive i WSH for et par år siden, og bruker mye av tiden sin på aktivisme, enten det er gjennom aksjoner eller det er å inspirere venner og nettverk ved å prate om sine hjertesaker.  
 
De påpeker at det er viktig å bruke stemmeretten sin for å påvirke det politiske arbeidet som gjøres i Norge, og at det til syvende og sist er politikerne som styrer som er de man må nå frem til. 

Om panelet:

Fredrick Bjerke sitter i politikerpanelet for Senterpartiet, og forteller at det er viktig at unge deltar i demokratiet, enten det er gjennom å stemme eller å være aktiv i en organisasjon. Han forteller engasjert om gjennomslag Senterungdommen har fått i moderpartiet, og om hvordan de har vært med på å endre Senterpartiets politikk, spesielt på klima.   
 
For Fredrick har barne- og ungdomsfrivilligheten betydd mye, i mange år. Han forteller at han har lært mye om ansvar og det å inspirere andre barn og unge gjennom å være et forbilde. Fredrick er opptatt av at politikere har et spesielt ansvar for å føre en saklig og informativ debatt, se og lytte til folket, og på den måten gjøre det enklere for hver enkelt å engasjere seg i samfunnet rundt seg.  
 
Alice Aarebrodt fra Høyre ble engasjert i Unge Høyre som 16-åring, og står i dag på stortingslista for Høyre i Oslo. Hun mener det er viktig at politikere gjør seg forstått, og ikke bruker det typiske politikerspråket som fort kan oppstå når man havner i politikkbobla.  
 
Hanna Lein-Mathisen fra Venstre har vært aktiv i flere barne- og ungdomsorganisasjoner, blant annet Europeisk Ungdom, Unge Venstre og Seksualpolitisk nettverk for ungdom (SNU). Hun forteller at de er opptatt av å treffe unge i valgkampen, og at de bruker mye tid på å snakke med studenter og elever i videregående skole, spesielt nå i skolevalget.  

Vil du søke midler fra Frifond Stem? Les mer her!

Publisert