ForsidenFrifond StemSe hvem som har fått støtte fra Frifond Stem!

Se hvem som har fått støtte fra Frifond Stem!

Her er en liste over de prosjektene som har fått støtte fra Frifond stem så langt!

PS: Vi har også lagd noen prosjektideer, som du finner her 

Søker: Norges Blindeforbunds Ungdom, Region Øst
Prosjekt: Ung og blind i politikken – hvordan nå frem?
Tilskudd: 50 000 kroner

Lokallaget skal arrangere en helgesamling om politisk og demokratisk medvirkning.  De skal blant annet ha debattrening tilpasset personer med synshemminger. De skal også ha et dialogmøte med politiske ungdomspartier om hvordan partiene bedre kan legge til rette for at unge med synshemminger skal kunne engasjere seg i dem.

Søker: Sola Ungdomsråd
Prosjekt: Ung og blind i politikken – hvordan nå frem?
Tilskudd: 50 000 kroner

Ungdomsrådet skal sammen med den lokale debattklubben arrangere en ungdomspartilederdebatt med lokale ungdomspolitikere. I tillegg skal de i ha flere mindre debatter om utvalgte temaer som ungdomsrådet og debattklubben ønsker, som psykisk helse, miljø, fritidstilbud til ungdom. Både ungdommer og fagpersoner skal delta i disse debattene. Mellom debattene skal de ha ulike kulturinnslag fra lokal ungdom opptrer. Dagen avsluttes med en konsert med musikk fra Rogaland: Kriminell Kunst. 

Søker: Mental Helse Ungdom, lokallag Kongsberg
Prosjekt: Paneldebatt med Stortingskandidater i Kongsberg
Tilskudd: 50 000 kroner

Lokallaget skal ha paneldebatt på kinoen i Kongsberg med Stortingspolitikere fra gamle Buskerud om mental helse. Elevrådene ved de videregående skolene i området sender inn spørsmål til lokallaget, og lokallaget plukker ut gode spørsmål som blir stilt til politikerne under debatten. Debatten blir streamet til alle skolene i Kongsbergregionen som ønsker det. Det skal kanskje også være et valgtorg på kinoen under debatten, og vil bli publikum i salen om smittevernshensyn tillater det. 

Søker: Spire, lokallag Trondheim
Prosjekt: Hvordan skal vi kunne leve mer bærekraftige liv
Tilskudd: 25 200 kroner

Politisk debatt med ungdomspartier om hvordan vi kan leve bærekraftige liv. De ønsker å tydeliggjøre hva partiene vil gjøre for å forenkle å leve bærekraftige liv. Klima og miljø er den viktigste saken blant unge, samtidig som unge er den gruppen med lavest valgdeltakelse. Målet med debatten er derfor å hjelpe unge velgere med å finne det partiet de vil gi sin stemme til, ved å tydeliggjøre partienes konkrete planer og ulike syn på miljø og klima. Publikum både i salen og gjennom streaming kan stille politikerne spørsmål. 

Søker: Haugesund Ungdomsråd 
Prosjekt: Ungdomskonferansen 2021
Tilskudd: 50 000 kroner

Ungdomsrådet skal avholde et heldags arrangement hvor de skal ta opp temaer lokal ungdom er opptatt av. De inviterer kjente og engasjerende foredragsholdere. De vil arrangere en debatt mellom listetoppene fra de 9 partiene i Rogaland. Dagen avsluttes med debatten eller en konsert. De inviterer ungdommer fra omkringliggende kommuner til å delta. På denne måten vil de opprette bedre samarbeid på tvers av ungdomsrådene, og de vil bidra til at flere får glede av arrangementet. 
   

Søker: Rollag Ungdomsråd 
Prosjekt: Ung stemme i Rollag 
Tilskudd: 50 000 kroner

Ungdomsrådet samarbeider med 4H og Bygdeungdomslaget om flere ulike arrangementer i Rollag kommune i august og september. De skal stå på stand ulike steder i kommunen hvor de når barn og unge, lage filmsnutter om valget som deles i sosiale medier, og de arrangerer en debatt med lokale ungdomspolitikere og avslutter prosjektet med en konsert.

Illustrasjon: Ingrid Rognstad

Søker: Halgan
Prosjekt: Din stemme teller, faktisk!
Tilskudd: 22 000 kroner

Halgan skal ha en stand over fire dager på Grønland torg for å spre informasjon om valget, og oppfordre unge mennesker til å bruke stemmeretten sin. De skal gi informasjon og kan forklare hvordan unge kan undersøke partiprogrammene slik at de kan finner partiet som passer best til den enkeltes kjernesaker. Representanter fra ulike politiske partier skal stå på stand sammen med dem. 
Topp