Til hovedinnhold
Pressebilde av Abid Raja.
Kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja. Foto: Ilja C. Hendel/Kulturdepartementet

Frivilligheten får beholde tilskuddene

På grunn av koronasituasjonen i Norge ble det på torsdag iverksatt drastiske smitteverntiltak. Disse blir kontinuerlig oppdatert og utvidet. Tiltakene fører til massiv aktivitetsstans, og mange av våre medlemsorganisasjoner har stilt spørsmål om hvordan dette vil påvirke tilskuddene de allerede har mottatt. LNU har hatt en pågående dialog med departementene om hvordan vi best kan løse dette for våre medlemsorganisasjoner.

Kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja forsikret i helgen at frivilligheten får beholde det statlige tilskuddet sitt for 2020. I første omgang gjelder dette aktiviteter som er planlagt for mars og april. LNU er veldig glade for å bli hørt.

– Frivilligheten er en bærebjelke i Norge og favner alle samfunnsområder. Alt fra store organisasjoner til små lokale lag og foreninger rundt i landet, opplever i disse dager at aktivitet og arrangementer må avlyses i tråd med råd og bestemmelser fra myndighetene. Dette skaper usikkerhet om videre drift. Den turneringen eller det loppemarkedet man nå må avlyse, er grunnlaget for aktiviteten deres. I en slik situasjon vil sikkerhet for statlige tilskudd bidra til forutsigbarhet, sier Raja i en pressemelding.

Fremover kommer vi til å fortsette dialogen opp mot myndighetene for å skape praktiske løsninger på utfordringer våre medlemsorganisasjoner står i. Utfordringer som omhandler kommende søknadsprosjekter hvor måltall ligger til grunn for støtte, som internasjonale møter og kurstimer, må besvares raskt. Frivilligheten er en sårbar sektor som trenger stabile og forutsigbare rammevilkår for å oppfylle sitt samfunnsoppdrag. Vårt mål er at vi gjennom tett dialog og en praktisk innfallsvinkel skal klare å finne løsninger som alle er tjent med.

LNU setter enorm pris på at myndighetene har lyttet til våre innspill og lar frivilligheten få beholde tilskuddene sine. Nå forventer vi i vår kommende dialog at endringen også innebærer at vi finner praktiske løsninger for dispensasjoner, rapporteringskrav og økonomiske tap frivilligheten påtar seg.

Publisert