Til hovedinnhold
Illustrasjon: Ingrid Rognstad

Gi dine innspill til Ekstremismekommisjonen

Alle LNUs medlemsorganisasjoner, samt andre barne- og ungdomsorganisasjoner, er invitert til å gi sine innspill om forebygging av radikalisering og ekstremisme til Ekstremismekommisjonen. 

Hva er Ekstremismekommisjonen? 

Ekstremismekommisjonen ble oppnevnt 10. juni 2022. Kommisjonen skal gjennomgå kunnskap og komme med anbefalinger for hvordan Norge kan forebygge radikalisering og ekstremisme. Oppdraget til kommisjonen er blant annet å belyse hva som kan gi grobunn for ekstremisme og radikalisering, og se på hvordan samarbeidet fungerer mellom myndigheter og tjenester på ulike nivåer. Kommisjonen skal avgi sin rapport i form av en norsk offentlig utredning (NOU) innen utgangen av 2023 til Arbeids- og inkluderingsdepartementet.  

Kommisjonen ønsker innspill fra ulike aktører, og er opptatt å få innspill fra barn og unge. 

Innspillsmøte for barne- og ungdomsorganisasjoner 

7. februar 2023 kl. 0900-1100 gjennomføres et felles innspillsmøte hvor representanter for barne- og ungdomsorganisasjoner kan delta for å gi innspill og refleksjoner om forebygging av radikalisering og fremvekst av ekstremisme. Hver organisasjon vil få inntil tre minutter til å presentere forberedte budskap. Etterpå vil det være en dialog mellom kommisjonen og representantene. Kan du ikke delta på innspillsmøtet? Skriftlige innspill kan gis på kommisjonens nettsider frem til 1. april 2023.

Kommisjonen vil gjerne at organisasjonene kommer med innspill som gjelder noen av disse spørsmålene: 

  • Hva er utfordringene med radikalisering og ekstremisme i dag slik dere ser det? 
  • Deres råd for å bidra til forebygging 
  • Deres innspill til konkrete tiltak 

Noen av temaene som kommisjonen er interessert i er radikaliseringsprosesser på og utenfor internett, utviklingstrekk som påvirker trusselbildet, trender innen politisk vold, autoritære trusler mot demokrati mv. Dere velger selv hva dere ønsker å vektlegge i løpet av runden, og det kan gjerne være andre ting enn de som er nevnt over.  

Kommisjonen vil gjerne få skriftlig materiale i etterkant til kommisjonens sekretariat hvis dere har dette.  

Påmelding 

For å melde på din organisasjon må du sende en mail til sekretariat-ekstremismekommisjonen@aid.dep.no innen 20. Januar. Vennligst merk e-posten med «Innspillshøring barne- og ungdomsorganisasjoner 7. februar». 

Publisert