Til hovedinnhold
Illustrasjon: Ingrid Rognstad

Gi dine innspill til FNs barnekomité!

Hvordan skal vi tolke klimapolitikkens innvirkning på barns rettigheter? Gi dine innspill innen 15. februar!

FNs barnekomité inviterer barn og unge fra hele verden til å bidra inn i å lage en ny generell kommentar om miljø- og klimakrisens påvirkning på barns rettigheter. Fristen for å levere innspill er 15. februar. 

Hva er FNs barnekomité?

FNs barnekomité overvåker hvordan barn har det i landene som har sluttet seg til avtalen om barns rettigheter (Barnekonvensjonen), og kommer med anbefalinger om hvordan de kan bedre barns rettigheter. De sier tydelig ifra hvis de mener landene ikke gjør nok for at barns rettigheter oppfylles. 

Nå inviterer FNs barnekomité barn til å gi sine innspill til en ny generell kommentar. 

Hva er en generell kommentar?

FNs barnekomité utgir generelle kommentarer (general comments) om tolking av enkelte artikler i barnekonvensjonen eller særlig viktige spørsmål. De generelle kommentarene er verdifulle retningslinjer for tolkingen og bruk av barnekonvensjonen. Det finnes for eksempel generell kommentar om barn på flukt uten foreldrene sine, barn med funksjonsnedsettelser, urfolk og mange flere.  

Generell kommentar om klimakrisen

Nå skal det lages en ny generell kommentar om hvordan klima- og miljøkrisen påvirker barns rettigheter, og i dette arbeidet vil komiteen høre fra dere!  

Komiteen har laget et utkast til den generelle kommentaren, og vil at grupper med barn og unge gir tilbakemeldinger på hva som er bra, hva som kan endres og hva som mangler.  

Fristen for å sende sine innspill er 15. februar 2023.

Utkastet til generell kommentar nr. 26 finner du her. 

Her finner du mer informasjon om prosessen.

 

Lurer du på noe mer om denne prosessen? Ta kontakt med Karoline Steen Nylander på karoline@lnu.no.

 

Publisert – Sist oppdatert 03.02.2023 08:40