Til hovedinnhold

Gi dine innspill til FNs barnekomité!

Hva er status for barns rettigheter i Norge? 

Forum for barnekonvensjonen inviterer barn og unge til en innspillsdag i Oslo for å høre hva dere mener kan bli bedre for barn i Norge.  

Når: lørdag 25. mai kl.11:00-19:00
Hvor: Oslo (møtested annonseres senere)  

Bakgrunn
I 2024 skal Norge for 7. gang rapportere på hvordan det går med barns rettigheter i Norge. Alle land som har sagt at de skal følge FNs barnekonvensjon, må fortelle FN hvordan det går, og om de holder det de har lovet. Når Norge leverer sin rapport er det viktig at FN får vite hva andre i landet mener også, og ikke bare myndighetene. Ikke minst er det viktig at FN får vite hva barn og unge selv mener om hvordan deres rettigheter blir oppfylt i Norge. Derfor skal barn og unge lage en egen rapport.  

Forum for barnekonvensjonen har satt ned en arbeidsgruppe som skal hjelpe barn og unge med å lage sin rapport. Gruppa består av Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU), Press – Redd Barna ungdom, Unicef Norge, Voksne for barn, Unge Funksjonshemmede og Redd Barna. LNU og Press koordinerer gruppa.  

Det er viktig at barn og unge får si det de mener om oppfyllelsen av sine egne rettigheter, og derfor skal det arrangeres en hel dag i Oslo hvor du er invitert til å fortelle hva som må til for at barn skal få det enda bedre i Norge. Dagen gjennomføres for å få inn flest mulig bidrag til Barnas Rapport til FNs barnekomité!  

Hva vil skje med innspillene?

Innspillene fra denne dagen vil bli gjennomgått av et utvalg med barn og unge som er valgt til å utforme barnas rapport. Utvalget skal sortere alle innspill som kommer inn, systematisere og prioritere. Innspillene vil samles i en felles rapport, og denne vil du kunne laste ned gratis når den er ferdig. Som deltaker på innspillsdagen vil du få en e-post med mer informasjon om dette.  

Hva kan du mene noe om? 

Du kan si noe om akkurat det du tenker er viktig for at barn i Norge skal ha det bra og få oppfylt sine rettigheter. Her er noen eksempler på hva barnekomiteen til FN gjerne vil høre mer om:

  • Diskriminering
  • Utdanning
  • Helse og omsorg
  • Beskyttelse
  • Deltakelse og påvirkningsmuligheter
  • Klima og miljø

Hvis du tenker at FNs barnekomite bør få vite noe om andre temaer enn dette, så vil vi gjerne høre det fra deg. Temaene er bare noen få eksempler! 

Hvem kan delta på innspillsdagen? 

For å delta på innspillsdagen ønsker vi at du er 13-18 år. Vi ønsker at du som deltar representerer og kan uttale deg på vegne av en gruppe eller organisasjon, men du trenger ikke kunnskap om FN eller barnekonvensjonen. Målet er å høre hva som er viktig for deg og din gruppe. Organisasjonen du representerer må være partipolitisk uavhengig.  

Vi ønsker deltakere fra hele landet, og dekker transport og opphold for de som må reise. Vi dekker også utgifter til tilrettelegging (f.eks. tolk og reisekostnader for BPA) 

Unntaksvis kan vi åpne for deltakelse fra unge voksne over 18, dersom vi ser at dette er viktig for at ulike grupper skal være representert. Vi ber dere ta kontakt med oss om det er tilfelle i deres organisasjon. 

Hva vil skje på innspillsdagen? 

På innspillsdagen vil du først få lære mer om hva som er viktig når FN skal vurdere hvordan det går med barns rettigheter i Norge. Resten av dagen vil vi bruke på deltakerne får fortelle om hva som er viktig for deres gruppe eller organisasjon. Mer informasjon om programmet og opplegget vil publiseres her, og sendes ut til de som melder seg på

Påmelding 

 

Siste frist for å melde seg på er 16.mai. 

Publisert – Sist oppdatert 13.05.2024 12:36