Til hovedinnhold

Gi ungdomsdelegatene til FN dine innspill

Siden ungdomsdelegatene som sendes til FN er valgt av alle våre medlemsorganisasjoner, er det viktig for oss at de samme organisasjonene får komme med sine innspill. Alle ungdomsdelegatene skal før sin tur holde et innspillsmøte.  

Innspillsmøtet er åpent for alle medlemsorganisasjoner i LNU. Innspillene kan være i form av politiske og faglige forslag, men kan også være løsere tanker og ideer rundt det spesifikke temaet for FN-møtet som delegatene skal ta del i. Hvilke innspill dere gir er helt opp til hver enkelt organisasjon.  

Det er ulike innspillsmøter for hver enkelt delegat, og de avholdes på ulike tidspunkter. Det vil si at vi arrangerer ett møte for klimadelegaten, ett møte for likestillingsdelegaten også videre. Din organisasjon kan være med på akkurat de møtene dere ønsker. Innspillsmøtene blir avholdt i LNUs lokaler i Kolstadgata 1 på Tøyen.  

Mer informasjon om kommende innspillsmøter finner du i nyhetsbrevet. Din organisasjon sitt sentralledd vil også motta invitasjon per e-post. 

Publisert