Til hovedinnhold
Isa Maline Isene, styreleder i LNU. Foto: Sverre Øygarden Eikill, LNU

Høring om endringer i grunnstøtta

Den nasjonale grunnstøtta, som er de frie midlene til barne- og ungdomsorganisasjonene, har enorm betydning for den unge frivilligheten. De aller fleste av barne- og ungdomsorganisasjonene får nasjonal grunnstøtte til sine sentralledd, bortsett fra ungdomspartiene og elev- og studentorganisasjonene.

Formelt heter dagens forskrift som regulerer grunnstøtta «Forskrift om tilskudd til frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner», og kan leses her

Nå har Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, på oppdrag fra Barne- og familiedepartementet, sendt et endringsforslag om forskriften ut på høring. Frist for høringssvar er 20. september.

– Alle som får grunnstøtte bør svare

– Vi skal nå se grundigere på endringene som er foreslått, men vi trenger innspill fra medlemsorganisasjonene våre, sier Isa Maline Isene, styreleder i LNU. 

– LNU skal svare på endringsforslagene, men vi vil understreke at det er veldig viktig at organisasjonene våre også gjør det. Alle som mottar grunnstøttetilskudd vil ha stor interesse av å melde seg på denne høringen, sier Isene.

Informasjonsmøte i august

I tillegg til endringer i den nasjonale grunnstøtta, er det også foreslått endringer i den internasjonale varianten, som blant annet gir støtte til ungdomspartiene.

LNU planlegger et informasjonsmøte om de foreslåtte endringene i slutten av august. Mer informasjon og påmelding kommer snarlig.

Publisert