Til hovedinnhold

Høring om retningslinjene til Frifond organisasjon

Frifond organisasjon er den største støtteordningen LNU forvalter, i 2021 ble det delt ut 128,9 millioner kroner til 93 mottakerorganisasjoner. Målet med Frifond organisasjon er å øke aktiviteten i lokallag over hele landet. Midlene deles ut til sentralleddet i landsdekkende, frivillige og demokratiske organisasjoner, som fordeler det videre til sine lokallag.

Fordelingen av Frifond organisasjon er styrt av retningslinjene, som vedtas hvert år av styret i LNU. Forslag til endringer i retningslinjene sendes ut på høring blant organisasjonene som mottar midler fra ordningen. Målet er å få innspill fra mottakerne om hvordan endringene vil påvirke dem, og hvordan de eventuelt kan justeres.   

Årets revidering baserer seg på tilbakemeldinger fra mottakerorganisasjonene og behov for presiseringer i løpet av det siste året med utdeling av midler fra Frifond organisasjon. I tillegg er flere av endringsforslagene direkte hentet fra forslaget til ny forskrift for tilskudd til frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner (grunnstøtta). LNU ser på det som viktig at retningslinjene ligger tett opp til forskriften, siden svært mange organisasjoner søker på begge støtteordningene, og dermed kan bruke samme dokumentasjon begge steder. Forslag til ny forskrift har vært ute på høring, og vil ikke bli publisert før mot slutten av året. Endringsforslagene i retningslinjene som går på samkjøring med ny forskrift, vil kun bli inkludert dersom de også inkluderes i ny forskrift. Mindre/forenklende endringer vil likevel kunne bli tatt med selv om forskriften ikke endres.     

Her kan dere laste ned forslaget til nye retningslinjer for tilskuddsåret 2022. Foreslåtte endringer er markert i dokumentet. Bakgrunn for hver endring er beskrevet i skjemaet for tilbakemelding. 

Her finner dere skjema for å gi tilbakemeldinger på foreslåtte endringer til retningslinjene for Frifond organisasjon. Fristen for å gi tilbakemeldinger er fredag 19. november 2021.  

Styret skal vedta nye retningslinjer 10. desember 2021, og alle innspillene som har kommet inn om foreslåtte endringer vil bli vurdert og lagt fram for styret. 

 

Eventuelle spørsmål kan sendes til johanne@lnu.no  

Publisert – Sist oppdatert 09.12.2021 21:36