Til hovedinnhold

Høring om retningslinjene til Frifond organisasjon

I 2020 ble det delt ut 126 millioner kroner til 93 mottakerorganisasjoner. Målet med Frifond organisasjon er å øke aktiviteten i lokallag over hele landet. Midlene deles ut til sentralleddet i landsdekkende, frivillige og demokratiske organisasjoner, som fordeler det videre til sine lokallag. Fordelingen av Frifond organisasjon er styrt av retningslinjene, som vedtas hvert år av styret i LNU. 

Som et prøveprosjekt sendes forslag til nye retningslinjer i år ut på høring blant mottakerne. Målet er å få innspill fra organisasjonene som mottar midler fra ordningen om hvordan endringene vil påvirke dem, og hvordan de eventuelt kan justeres. De foreslåtte endringene i retningslinjene baserer seg på problemstillinger og behov for presiseringer som har oppstått i løpet av det siste årets forvaltning av støtteordninger. Noen tilpasninger er også foretatt for å samkjøre med praksisen i LNUs nye søknadsportal.  

Her kan dere laste ned forslaget til nye retningslinjer for tilskuddsåret 2021. Endringene fra retningslinjene for 2020 er markert i dokumentet, og på de større endringene edet en kommentar til endringen som forklarer bakgrunnen for forslaget.  

Her finner dere skjema for å gi tilbakemeldinger på forslag til retningslinjer for Frifond organisasjon.Fristen for å gi tilbakemeldinger på forslaget er 23. november 2020.  

Styret skal vedta nye retningslinjer 11. desember 2020, og alle innspillene som har kommet inn vil bli vurdert og lagt fram for styret. 

Publisert