Til hovedinnhold
Isa Maline Isene, styreleder i LNU. Foto: Sverre Øygarden Eikill / LNU

Høringsfristen om grunnstøtta utsettes

Den nasjonale grunnstøtta, som er de frie midlene til barne- og ungdomsorganisasjonene, har enorm betydning for den unge frivilligheten. De aller fleste av barne- og ungdomsorganisasjonene får nasjonal grunnstøtte til sine sentralledd, bortsett fra ungdomspartiene og elev- og studentorganisasjonene.

Formelt heter dagens forskrift som regulerer grunnstøtta «Forskrift om tilskudd til frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner», og kan leses her. Nå har Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, på oppdrag fra Barne- og familiedepartementet, sendt et endringsforslag om forskriften ut på høring. 

Etter innspill fra LNU har Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og Barne- og familiedepartementet utsatt høringsfristen med tre uker. Ny frist for høringssvar er 11. oktober.

Oppfordrer alle til å svare

– Vi er veldig glade for denne endringen i høringsfristen. Dette betyr en enklere prosess for medlemsorganisasjonene våre, som nå får god tid etter sommerferien til å sette seg inn i saken før de skriver høringssvar, sier Isa Maline Isene, styreleder i LNU.

LNU oppfordrer alle våre medlemsorganisasjoner til å sende høringssvar.

– LNU skal svare på endringsforslagene, men vi vil understreke at det er veldig viktig at organisasjonene våre også gjør det. Alle som mottar grunnstøttetilskudd vil ha stor interesse av å melde seg på denne høringen, sier Isene.

Informasjonsmøte i september

I tillegg til endringer i den nasjonale grunnstøtta, er det også foreslått endringer i den internasjonale varianten, som blant annet gir støtte til ungdomspartiene.

LNU planlegger et informasjonsmøte om de foreslåtte endringene i september. Mer informasjon og påmelding kommer snarlig.

Publisert