Til hovedinnhold
illustrasjon: matiasdelcarmine

Innspillsmøte: Hvilke forpliktelser bør Norge inngå for at vi skal oppnå likestilling og kvinners rettigheter? 

Påmelding til innspillsmøtet her.
 
Generation Equality Forum
I 2020 var det 25-årsjubileum for Beijing-erklæringen, en veldig viktig FN-erklæring for kvinners rettigheter. I anledning jubileet ble det bestemt at to store FN-konferanser skulle arrangeres og et initiativ for å styrke kvinners rettigheter skulle iverksettes. Jubileet fikk navnet Generation Equality ForumSeks ulike tematiske arbeidsgrupper ble nedsatt: kjønnsbasert vold (1), økonomisk rettferdighet og rettigheter (2), kroppslig autonomi og seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (3), feministisk handling for klimarettferdighet (4), teknologi og innovasjon for likestilling (5) og feministiske bevegelser og lederskap (6).
 
Nylig har hver av de tematiske arbeidsgruppene satt seg noen konkrete mål for de kommende fem årene. Her kan dere lese mer om målene (side 1-5).
 
På grunn av koronapandemien har markeringen blitt utsatt i ett år, men i juni arrangeres Generation Equality Forum-konferansen i Paris. Og her vil det legges det til rette for at FNs medlemsland, privat næringsliv og organisasjoner kan komme med politiske og økonomiske forpliktelser for å nå målene som er blitt satt.
 
 
Vi trenger deres innspill!
Som ungdomsdelegater til Generation Equality Forum og FNs kvinnekommisjon ønsker vi å dele våre innspill og ideer med norske myndigheter. I den anledning vil vi gjerne høre hva som er viktig for LNUs medlemmer. På den måten kan vi gi verdifulle innspill til de ulike tematiske områdene, og bidra til at viktige mål blir nådd!
 
Vi håper dere har lyst til å delta på innspillsmøtet og sette likestilling på agendaen fra mot Generation Equality Forum i Paris!
 
Under innspillsmøtet vil ungdomsdelegatene også gi en kort presentasjon av hva Generation Equality Forum er, og hva som står på agendaen framover. 
 
Hilsen, 
Katinka Goffin, National Gender Youth Activist til Generation Equality Forum 
Kristine Bjartnes,  National Gender Youth Activist til Generation Equality Forum 
Celia Lima, LNUs ungdomsdelegat på likestilling
Anna Skofteland,  LNUs ungdomsdelegat på likestilling
Fredrik Sørlie,  LNUs ungdomsdelegat på likestilling
Publisert