Til hovedinnhold
Foto: Sverre Øygarden Eikill

Jakob Øvensen Aanderaa innstilt som ny LNU-leder

LNUs valgkomite har innstilt Jakob Øvensen Aanderaa fra Elevorganisasjonen som ny leder. Valget vil foregå under Barne- og ungdomstinget 18.april. 

Jakob er 25 år gammel og har sju års bakgrunn fra Elevorganisasjonen, med blant annet fire år i styret til Operasjon Dagsverk. De siste to årene har han sittet i styret til LNU og engasjert seg i blant annet LNUs internasjonale arbeid. Det siste året har Jakob også vært leder for LNUs tildelingsutvalg for bærekraftstøtta.

– Først vil jeg takke for tilliten valgkomiteen har gitt meg.  Å ta på seg rollen som leder for LNU er en ære og et stort ansvar. Jeg ser frem til å fortsette å bygge broer og styrke samarbeidet mellom ulike ungdomsorganisasjoner for å fremme felles interesser og bærekraftige løsninger, sier Jakob om innstillingen.

– Som leder vil mitt mål være å sikre at hver stemme blir hørt og at vi sammen arbeider for en sterk og inkluderende barne- og ungdomsfrivillighet. Sammen kan vi gjøre en forskjell.

Med seg i arbeidsutvalget får Aanderaa med seg Sofie Sæther, fra Ungdommens sjakkforbund og Vincent Adrian Mainardi, fra Hyperion. Begge kandidatene har en nevneverdig ryggsekk fra organisasjonslivet.

 

Valgkomiteens fulle innstilling til nytt LNU styre er

 • Jakob Øvensen Aanderaa (Elevorganisasjonen) [gjenvalg, nytt verv og 2 år]
 • Sofie Sæther (Ungdommens sjakkforbund) [ny, 2 år]
 • Vincent Adrian Mainardi (Hyperion) [gjenvalg, nytt verv og 2 år]
 • Erlend Sæther (Norsk Medisinstudenterforening) [gjenvalg, nytt verv og 2 år]
 •  Johanne Karlsen Saxegaard (Acta – barn og unge i Normisjon) [ny, 2 år]
 •  Maja Enerhaug Egge (Press – Redd Barna Ungdom) [ny, 2 år]
 • Sindre Sættem (Norges Musikkorps Forbund) [ny, 2 år]
 •  Sine Schei (ANSA – Association of Norwegian Students Abroad) [ny, 2 år]
 • Torkel Johannes Bjuland (Landsorganisasjonen for tverrkirkelig ungdomsarbeid) [ny, 2 år]

Som varamedlemmer velges (i nummerert rekkefølge)

 1. Ellen Johanne Weydahl (Kristelig folkepartis Ungdom) [ny, 1 år]
 2. Aksel Holmsen (Norges KFUK-KFUM-speidere) [ny, 1 år]
Publisert