ForsidenTalspersonerUtdanningAnne Helene Bakke

Anne Helene Bakke

Organisasjon: Norsk studentorganisasjon
Verv: Nestleder
Epost: nestleder@student.no
Telefon: 98225999
Tema:

Norsk studentorganisasjon (NSO) er en nasjonal interesseorganisasjon for 30 ulike studentdemokrati ved norske universiteter og høyskoler. Studentdemokratiene representerer om lag 230 000 studenter. NSO har til oppgave å ivareta og fremme studentenes interesser og rettigheter, fremme engasjement for nasjonale og internasjonale utdanningssaker blant studentene samt å representere sine medlemslag.

Vi jobber for at studenter i høyere utdanning skal få mest mulig ut av studiene sine og ha en best mulig studiehverdag. Vårt viktigste prinsipp er at alle skal ha lik rett til å ta høyere utdanning i Norge

Topp