ForsidenTalspersonerBarn og ungeDaniel Kadivar

Daniel Kadivar

Organisasjon: Youth Unison
Verv: Daglig leder
Epost: youth@unison.cc
Telefon: 94055099
Tema:

Youth Unison skal være en frivillig organisasjon som tar inn nye ideer og aktiviteter med mål om å engasjere ungdommer i Bergen og nærmiljø i felles aktiviteter for å skape et godt og trivelig bomiljø både på skolen og i samfunnet. Organisasjon vil gjennom aktiv deltakelse i nærmiljøet synliggjøre de positive ressursene i menneskene og miljøet rund oss.
Ved å involvere alle og lage dialogskapende arenaer, ønsker prosjektet å gi ungdommer i nærmiljøet en mulighet til å bli kjent med hverandre på tvers av kulturer og bygge større nettverk. Prosjektet også ønsker å sette fokus på integrering av barn og unge med etnisk og innvandrerbakgrunn i det norske samfunnet. Det ved blant annet å arrangere forskjellige aktiviteter som seminarer, ungdoms fest og ungdoms samlinger, idrett og fysisk aktivitet, sosiale tjenester, miljøarbeid og aktivitet rettet mot skolen for å hjelpe barna som dropper ut av skolen eller ikke har jobb eller skoleplass, sommerleir og festivaler, barneverntjeneste og NAV, internasjonale aktiviteter og samarbeid med Europeiske organisasjoner som Erasmus+ som jobber mot kompetanse utvikling for ungdommer, integreringsarbeid, trim, dans, musikk, matlaging, leksehjelp med mere, samt etablering av felles møte plass hvor informasjon og veiledning gis, samt at det avholdes kurs hvor ulike temaer behandles.

Topp