ForsidenTalspersonerBarn og ungeOdd Thomassen

Odd Thomassen

Organisasjon: Skeiv Ungdom
Verv: Leder
Epost: odd@skeivungdom.no
Telefon: 46542669
Tema:

Vi jobber for hvert enkelt menneskes frihet til å være seg selv uavhengig av kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og seksualitet. Vi ønsker en verden der alle seksuelle relasjoner og uttrykk basert på samtykke og likeverd er akseptert, og ingen får privilegier i samfunnet på bakgrunn av kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk eller seksualitet. Skeiv Ungdom er for mangfold og mot diskriminering.

Arbeidet til Skeiv Ungdom er todelt. På den ene siden arbeider vi politisk for å sikre likeverdige, juridiske rettigheter for målgruppa vår. På den andre siden er Skeiv Ungdom en organisasjon som jobber for å skape sosiale tilbud for skeive ungdommer over hele landet.

Topp