ForsidenTalspersonerArbeidslivRagnhild Lindahl Torstensen

Ragnhild Lindahl Torstensen

Organisasjon: Lightup
Verv: Daglig leder
Epost: ragnhild@lightup-movement.no
Telefon: 93892525
Tema:

Lightup er en internasjonal demokratisk ungdomsorganisasjon som er politisk og religiøst uavhengig. Lightup kaster lys på menneskehandel og seksuell utnyttelse, og belyser tematikk som omhandler prostitusjon, tvangsarbeid og pornografi. lightup jobber holdningsskapende og forebyggende mot denne utnyttelsen. Organisasjonen ble stiftet i Norge i 2013. Vi finnes nå i tre land: Østerrike, Tyskland og Norge. Vi har lokale team rundt i landet som setter søkelys på tematikken i sine nærmiljø, og vi har også et nyoppstartet team i India. Vi driver undervisning og workshops for unge, arrangerer eventer og debatter, skriver rapporter, påvirker politisk, deltar i samfunnsdebatten.

Topp