ForsidenTalspersonerArbeidslivSynne Lerhol

Synne Lerhol

Organisasjon: Unge funksjonshemmede
Verv: Generalsekretær
Epost: synne@ungefunksjonshemmede.no
Telefon: 48093590
Tema:

Synne Lerhol er generalsekretær for Unge funksjonshemmede, som er et samarbeidsorgan for funksjonshemmedes barne- og ungdomsorganisasjoner i Norge. Formålet til organisasjonen er å sikre deltagelse og samfunnsmessig likestilling for ungdom med funksjonshemninger og kronisk sykdom.

Topp