Til hovedinnhold

Kom på frokostsamtale om inkludering og mangfold!

Hvordan oppleves det å stå utenfor fellesskapene og ikke få muligheten til å være med? I denne frokostsamtalen vil vi belyse barrierer for deltakelse i den unge frivilligheten. Vårt ønske er at organisasjonene skal jobbe aktivt med å bygge ned barrierene og inkludere enda flere.  
 
Vi har invitert unge eksperter på feltet til å fortelle om barrierer de selv har møtt, og hvordan det oppleves å ikke bli inkludert. 

Program for dagen

08:00 –08:30 Frokost og mingling 

08:30 – 10:00 Panelsamtale om mangfold

Blant de som kommer er:  

  • Odd Thomassen – Skeiv Ungdom 
  • Ammal Haj – Solidaritetsungdommen 
  • Marianne Knudsen – Norges Handikapforbunds Ungdom  
  • Emma Bodman – 4H
  • Thea Tuset – Organisasjon for norske fagskolestudenter

LNU-leder Isa Maline Isene leder samtalen videre om hvordan vi kan bygge ned barrierer for deltakelse. Hvilke konkrete tiltak kan den unge frivilligheten iverksette for å senke terskelen for deltagelse? Og hvordan kan organisasjonene skape gode fellesskap?  

Denne frokostsamtalen er en del av LNUs arbeid med FNs bærekraftsmål. Mangfold er et tema som favnes av flere av FNs bærekraftsmål, blant annet mål 5 –Likhet mellom kjønnene, mål 10 –Mindre ulikheter, mål 8 – Anstendig arbeid og økonomisk vekst og mål 3 – God helse. 
 
Arrangementet er åpent for alle og deltakelse er gratis.  

Påmelding

Fill out my online form.

Publisert