Til hovedinnhold
Illustrasjon: Ingrid Rognstad

Webinar: Hvordan møte og inkludere flyktninger

Er dere usikre på hvordan dere skal gå frem, og hvordan dere kan møte nye deltakere som ofte har svært sterke opplevelser i bagasjen? Har dere spørsmål om hvordan dere kan forberede og ta vare på egne frivillige i denne prosessen? Barnepsykolog Katrin Glatz Brubakk har holdt digitalt kurs om disse spørsmålene. Her kan du se opptak av kurset.