Til hovedinnhold
Medvirkning

Medvirkning

Reell og meningsfull medvirkning av barn og unge innebærer fem prinsipper som alle må være oppfylt for at medvirkningen faktisk skal være både reell og meningsfull.

Prinsipper for reell og meningsfull ungdomsmedvirkning

 

Vi i LNU jobber for at barn og unge skal bli hørt og lyttet til – både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Det betyr ikke bare at man skal ha med ulike ungdoms-alibier i styrer, råd og utvalg, men at barn og unge faktisk skal ha en reell mulighet til å bli hørt i spørsmål som angår dem.

For å få til dette på en god måte, har vi fem grunnleggende prinsipper for reell og meningsfull ungdomsmedvirkning. Vi i LNU jobber etter disse prinsippene.

LNUs fem prinsipper for reell og meningsfull medvirkning:

1. Selvstendighet: Ungdom må selv få velge hvilke saker de ønsker å engasjere seg i. Ungdom har rett til å bli hørt i alle beslutningsprosesser som angår dem, og i beslutningsprosesser som angår tema der ungdom er engasjert. Prosesser der unge er med på like vilkår med voksne gir reell innflytelse.

2. Kompetanse: Ungdom må anerkjennes som en faglig ressurs med nødvendig ekspertise som andre ikke kan erstatte.

3. Representasjon: Ungdom må selv få velge sine egne representanter, og disse representantene må stå til ansvar overfor andre unge, slik som i den demokratiske barne- og ungdomsfrivilligheten.

4. Informasjon: Medvirkningsorganer for unge må ha tilgang på all relevant informasjon slik at de kan sette seg inn i alle saker som angår ungdom.

5. Kontinuitet: Ungdom må kunne medvirke i alle ledd av den politiske prosessen. Enkeltstående arrangementer og prosesser som ikke har en forankring noe sted gir ikke medvirkning.

Ta kontakt!

Silje Brekke Bakken

Politisk rådgiver, internasjonale spørsmål
994 55 351

Karoline Steen Nylander

Organisasjonsrådgiver, Kompetanse og organisasjonsutvikling, Trygg! og unges medvirkning
412 12 908

Noen av våre medlemmer