Til hovedinnhold
nettverk for ledere og daglig ledere gir fellesskap og et sted å diskutere problemstillinger man møter på i lederrollen.
Kompetanse

Nettverk

LNU tilbyr nettverk for flere ulike roller og fagfelt. Nettverkene er for deg som vil styrke din kompetanse og bli kjent med flere i samme rolle.

En kan føle seg alene om avgjørelser og trenge noen å diskutere problemstillinger med. LNU tilbyr nettverk for kompetanseheving, nettverksbygging og erfaringsutveksling til våre medlemsorganisasjoner.

Gjennom nettverket får du diskutere vanskelige problemstillinger og utveksle erfaringer med andre som har samme rolle som deg i den unge frivilligheten. 

For tiden tilbyr LNU nettverk for:

 • Daglig ledere og generalsekretærer
 • Styreledere og nestledere
 • Kommunikasjonsrådgivere
 • ledere i flerkulturelle barne- og ungdomsorganisasjoner
 • For deg som jobber med mangfold i din organisasjon 

 

Savner du et møtepunkt? Ta kontakt med oss. kontaktinformasjon finner du nederst på siden.

 • Nettverk for ledere og nestledere

  For deg som er leder eller nestleder i en av LNUs medlemsorganisasjoner

  Nettverk for styreledere og nestledere

  Gjennom nettverket for du diskutert vanskelige problemstillinger og utveksle erfaringer med andre i samme rolle som deg. Vi vil gjennom hele nettverket fokusere på tema som er viktig for deg som styreleder/nestleder og vil tilpasse opplegget etter deltagernes behov. 

  Temaer i nettverket er bl.a

  • styrets plikter
  • konflikthåndtering
  • mediehåndtering
  • problemstillinger knyttet til lederrollen

  Dette nettverket er et tilbud til deg som er leder eller nestleder i sentralleddet i en frivillig barne- og ungdomsorganisasjon og som er født i 1990 eller senere. Nettverket er et tilbud til LNUs medlemsorganisasjoner*.   

  *dersom du er fra en barne- og ungdomsorganisasjon som ikke er medlem i LNU, men ønsker å delta i nettverket kan du ta kontakt med oss. Vi vurderer om det er plass og om din organisasjon passer inn i gruppa.  

   

  Praktisk informasjon om nettverket

  • Det er et begrenset antall plasser. Dersom det ikke er plass til alle interesserte vil unge søkere bli prioritert. I tillegg vil vi prioritere å sette sammen et nettverk der deltakerne vil ha størst mulig utbytte av erfaringsutvekslingen. Det er maks en deltaker per organisasjon  
  • Samlingene blir lagt til ukedager klokken 12:00 – 1530 i LNUs lokaler på Tøyen. 
  • Samlingene starter med lunsj før faglig opplegg. Første og siste samling avsluttes med middag og vi håper nettverkets deltakere ønsker å delta på det.
  • Pris for deltakelse: 2000,- (faktureres organisasjonen)  

  Nettverket har 8 samlinger i løpet av 2024. Datoene for de fire i høst ser du her:

   • onsdag 18. september 12.00-15.00 
   • tirsdag 15. oktober 12.00-15.00 
   • torsdag 14. november 12.00-15.00 
   • onsdag 11. desember 12.00-15.00 

  Påmelding


  Påmeldingen for Nettverk for styreledere og nestledere er nå åpen!
  Meld deg på her


  Nettverket åpner for nye medlemmer i januar og juni.
  Styreleder i LNU, Jakob Øvensen Aanderaa er ansvarlig for nettverket. Ta gjerne kontakt hvis du har spørsmål!

 • Nettverk for daglig ledere

  For deg som er daglig leder eller generalsekretær i en av LNUs medlemsorganisasjoner

  Nettverk for daglig ledere og generalsekretærer

  Gjennom nettverket for du diskutert vanskelige problemstillinger og utveksle erfaringer med andre i samme rolle som deg. Vi vil gjennom hele nettverket fokusere på tema som er viktig for deg som daglig leder og vil tilpasse opplegget etter deltagernes behov. 

  Temaer i nettverket er bl.a

  • de formelle pliktene som daglig leder
  • økonomistyring
  • personalledelse
  • problemstillinger knyttet til lederrollen
  • ansvarsfordeling og relasjonsbygging.

  LNUs nettverk for daglig ledere er for deg som er daglig leder eller generalsekretær i en av LNUs medlemsorganisasjoner.
  *dersom du er fra en barne- og ungdomsorganisasjon som ikke er medlem i LNU, men ønsker å delta i nettverket kan du ta kontakt med oss. Vi vurderer om det er plass og om din organisasjon passer inn i gruppa.  

   

  Praktisk informasjon om nettverket

  • Samlingene blir lagt til ukedager klokken 12:00 – 1530 i LNUs lokaler på Tøyen. 
  • Samlingene starter med lunsj før faglig opplegg. Første og siste samling avsluttes med middag og vi håper nettverkets deltakere ønsker å delta på det.
  • Pris for deltakelse: 2000,- (faktureres organisasjonen)

  Nettverket har 4 samlinger igjen i 2024. Datoene ser du her:

  • Tirsdag 27. august
  • Mandag 14. oktober
  • Torsdag 14. november
  • Tirsdag 5. desember

  Påmelding


  Påmeldingen for Nettverk for daglig ledere og generalsekretærer er nå åpen!
  Meld deg på her


  Nettverket åpner for nye medlemmer i januar og juni, og man har plass i ett helt år (8 samlinger). Avdelingsleder for kompetanse, Benjamin Myrstad er ansvarlig for nettverket. Ta gjerne kontakt hvis du har spørsmål!

 • Nettverk for kommunikasjon

  For deg som jobber med kommunikasjon i en av LNUs medlemsorganisasjoner

  Nettverk for kommunikasjon

  Kommunikasjonsnettverket skal være et forum for å lære noe nytt, diskutere problemstillinger med andre i samme roller og ikke minst for relevante workshops. Målet med samlingene er å lære noe nytt og få med seg et påbegynt arbeid tilbake til organisasjonen. Det betyr at vi også ønsker flere fra samme organisasjon velkommen på hver samling.

  Din organisasjon kan sende opptil tre personer hver gang, men må eventuelt betale ekstra for lunsj for gjester som ikke er fast medlem av nettverket. Det kan være medlemmer av sentralstyret, frivillige med kommunikasjonsansvar eller andre fra sekretariatet.

  Hvordan vil samlingene se ut?

  På samlingene vil det i første del være lunsj og faglig påfyll for dagens tema med intern eller ekstern foredragsholder. Del to av samlingen er workshop hvor organisasjonene kan sette seg sammen med organisasjoner som likner på dem eller med egen gruppe og jobbe med dagens oppgave. Oppgavene varierer fra samling til samling avhengig av tema og behov, men det kan for eksempel være å revidere eller lage ny kommunikasjonsstratgi.

  Vi tror at erfaringsutveksling på tvers av organisasjoner kan styrke kommunikasjonsarbeidet i den unge frivilligheten!

  Forslag til temaer på samlinger:

   • strategi
   • SoMe
   • foto/video
   • årsmøter og kommunikasjonens rolle
   • tekstproduksjon

   

  LNUs nettverk for kommunikasjon er for deg som jobber med kommunikasjon i en av LNUs medlemsorganisasjoner.
  *dersom du er fra en barne- og ungdomsorganisasjon som ikke er medlem i LNU, men ønsker å delta i nettverket kan du ta kontakt med oss. Vi vurderer om det er plass og om din organisasjon passer inn i gruppa.  

   

  Praktisk informasjon om nettverket

  • Samlingene blir lagt til tirsdager klokken 12:00 – 1530 i LNUs lokaler på Tøyen. 
  • Samlingene starter med lunsj før faglig opplegg.
  • Pris for deltakelse på fire samlinger: 800,- (faktureres organisasjonen)  

  Datoer for nettverkssamlinger for høsten 2024 kommer før sommeren.

  • Tirsdag 26.september
  • tirsdag 28.november

  Datoer for nettverkssamlinger første halvår, 2025 kommer før sommeren. 

  Påmelding

  Nettverket åpner for nye medlemmer i august. Kommunikasjonsrådgiver, Hilde Alice Skåra Gunvaldsen er ansvarlig for nettverket for 2024/2025. Ta gjerne kontakt hvis du har spørsmål!

 • Nettverk for mangfoldsarbeid

  For deg som jobber med mangfold i en av LNUs medlemsorganisasjoner

  Nettverk for mangfoldsarbeid

  Mangfoldsnettverket skal være et forum for å lære noe nytt, diskutere problemstillinger med andre i samme roller og ikke minst for relevante workshops. Målet med samlingene er å lære noe nytt og få med seg et påbegynt arbeid tilbake til organisasjonen. Det betyr at vi også ønsker flere fra samme organisasjon velkommen på hver samling. 

  Din organisasjon må ha to faste deltakere i nettverket, og kan sende en gjest i tillegg hver gang. Til sammen kan man være tre fra samme organisasjon på hver samling. De faste deltakerne forplikter seg til å delta på alle fire samlingene, da nettverket legger opp til et helhetlig løp. Man må eventuelt betale ekstra for lunsj for gjester som ikke er fast medlem av nettverket. Det kan være medlemmer av sentralstyret, frivillige med ansvar for mangfoldsarbeid eller andre fra sekretariatet. 

  Hvordan vil samlingene se ut? 

  På samlingene vil det i første del være lunsj og faglig påfyll for dagens tema med foredragsholder. Del to av samlingen er workshop hvor organisasjonene kan sette seg sammen med organisasjoner som likner på dem eller med egen gruppe og jobbe med dagens oppgave. Oppgavene varierer fra samling til samling avhengig av tema og behov, men det kan for eksempel være å revidere eller lage ny strategi for mangfoldsarbeid. 

  Vi tror at erfaringsutveksling på tvers av organisasjoner kan styrke mangfoldsarbeidet i den unge frivilligheten!
   

  Tema på første samling

  • Foredrag – Hvordan bli en mangfoldig organisasjon 
  • Workshop –  Strategi – hver organisasjon har med seg påbegynt strategi for mangfoldsarbeid eller starter på ny.  

   Temaene for de neste samlingene bestemmes av nettverket. 

  Forslag til temaer: 

  • Skolering av egen organisasjon 
  • Barrierer for deltakelse 
  • Tiltaksplan for mangfoldsarbeid 
  • Normkritikk 
  • Rekruttering og ivaretakelse av ulike målgrupper 
  • Prosjektbygging 

    

  LNUs nettverk for mangfoldsarbeid er for deg som jobber med mangfold i en av LNUs medlemsorganisasjoner.

  *dersom du er fra en barne- og ungdomsorganisasjon som ikke er medlem i LNU, men ønsker å delta i nettverket kan du ta kontakt med oss. Vi vurderer om det er plass og om din organisasjon passer inn i gruppa.  

  Praktisk informasjon om nettverket 

  • Det blir totalt fire samlinger over et helt år. 
  • Samlingene vil være på ukedager klokken 12:00-15:30 i LNUs lokaler på Tøyen.  
  • Samlingene starter med lunsj før faglig opplegg. 
  • Pris for deltakelse på fire samlinger: 800,- (faktureres organisasjonen)   

   Datoer for nettverkssamlinger 

  • Første samling: 12.03.2024 
  • Andre samling: 28.05.2024 
  • Tredje samling: 24.09.2024 
  • Fjerde samling: 10.12.2024 

   

  Påmelding 

  Nettverket åpnet for medlemmer i januar. Organisasjonsrådgiver i mangfold og inkludering, Harvir Kaur, er ansvarlig for nettverket. Ta gjerne kontakt hvis du har spørsmål!

 • Nettverk for ledere i flerkulturelle organisasjoner

  For deg som er leder i en flerkulturell organisasjon

  Nettverk for ledere i flerkulturelle organisasjoner

  Ledernettverket skal gi deg som leder de verktøyene du trenger for å styrke organisasjonen din i dag og for fremtiden. Målet med hver samling er å lære noe nytt og få med seg et arbeid tilbake til organisasjonen, for eksempel en årsplan, en strategi, vedtekter eller en søknad.  

  Din organisasjon kan ha opp til to faste medlemmer i nettverket. Dette må være leder og/eller nestleder. Hvis dere ikke har et styre kan den som regnes som leder og/eller nestleder være med. I tillegg kan dere søke om å ha med en gjest hver gang, og vi vil vurdere om det er plass. Du kan for eksempel ønske å ha med økonomiansvarlig når vi skal lære om økonomi. Til sammen kan man være tre fra samme organisasjon på hver samling. De faste deltakerne skal delta på alle fire samlingene. Gjestene kan delta når temaet passer til ansvaret gjesten har i organisasjonen (for eksempel økonomi for økonomiansvarlig).  

  Hvordan vil samlingene se ut?

  På samlingene vil det i første del være lunsj/enkel servering og interaktivt kurs for dagens tema. Del to av samlingen er praktisk workshop hvor dere skal jobbe med dagens oppgave. Oppgavene varierer fra samling til samling avhengig av tema og behov, men det kan for eksempel være å lage en strategi, diskutere rekruttering eller lage en søknad ved hjelp av hverandre og oss i LNU.  

  Du skal lære noe og lage noe som akkurat din organisasjon trenger, sammen med oss. 

  Tema på første samling: Organisasjonsbygging 

  Kurs: Organisasjonsbygging 

  Workshop: Vi skal lage organisasjonskart og snakke om hvordan dere kan øke kapasitet i organisasjonen. 

  Vi ønsker innspill til hva dere ønsker å lære om på de neste tre samlingene, det kan du sende i påmeldingsskjemaet allerede nå eller gi oss tilbakemelding etter første samling. Eksempler på temaer kan være: 

  • Lederrollen og styrets ansvar 
  • Bærekraftig engasjement  
  • Kommunikasjon, prosjektbygging, politisk påvirkning 
  • Økonomi: innføring i økonomi, praktisk økonomi og gjennomgang av støtteordninger 

  Etter endt nettverk skal din organisasjon ha begynt på mye av arbeidet som kreves for å bli sterkere for fremtiden. Derfor setter vi av tid til å jobbe med planene deres (skisser, søknader og maler). 

  Målgruppe 

  Styrk: Ledernettverk er for deg som er leder og/eller nestleder i en flerkulturell organisasjon.  

  Praktisk informasjon om nettverket 

  • Det blir totalt fire samlinger over et helt år. 
  • Samlingene vil være lørdager klokken 11:00-16:00 enten hos LNU på Tøyen eller et annet lokale sentralt i Oslo.  
  • Samlingene starter med lunsj eller lett servering og avsluttes med middag. 
  • Deltakelse er gratis for flerkulturelle organisasjoner. 
  • Vi dekker reise og en natts opphold på hotell i Oslo for de som trenger det. 

  Datoer for nettverkssamlinger 

  • Første samling: 16.03.2024 
  • Andre samling: 01.06.2024 
  • Tredje samling: September 2024, dato kommer nærmere 
  • Fjerde samling: Desember 2024, dato kommer nærmere 

  Påmelding 

  Nettverket åpnet for medlemmer i januar. Organisasjonsrådgiver i mangfold og inkludering, Harvir Kaur, er ansvarlig for nettverket. Ta gjerne kontakt hvis du har spørsmål! 

Spørsmål? Ta kontakt med oss

Jakob Øvensen Aanderaa

Styreleder (Elevorganisasjonen)

Benjamin Myrstad

Avdelingsleder, kompetanse
978 95 472

Harvir Kaur

Organisasjonsrådgiver, Mangfold og inkludering, LNU Styrk
916 12 959

Noen av våre medlemmer