Til hovedinnhold
Kompetanse

Nettverk

LNU tilbyr nettverk for daglig ledere og generalsekretærer, styreledere og nestledere som vil styrke sin kompetanse og bli kjent med flere i samme rolle.

Nettverk for ledere og nestledere

Nettverket møtes 8 ganger i løpet av 2023, med første samling i februar. Noen av de mest sentrale temaene er bestemt på forhånd, slik som konflikthåndtering, mediehåndtering, styreleders plikter og hvordan stå i lederrollen gjennom krevende perioder. En del av tiden vil også settes av til de problemstillingene deltakerne ønsker å ta opp. 

Dette nettverket er et tilbud til deg som er leder eller nestleder i sentralleddet i en frivillig barne- og ungdomsorganisasjon og som er født i 1990 eller senere. Nettverket er et tilbud til LNUs medlemsorganisasjoner*.  

For at nettverket skal fungere må deltakerne møte på alle eller de fleste samlingene, slik at vi kan bli kjent og plukke opp tråden fra forrige gang. Søknad forutsetter derfor at man har intensjon om å prioritere samlingene i nettverket.  

*dersom du er fra en barne- og ungdomsorganisasjon som ikke er medlem i LNU, men ønsker å delta i nettverket kan du ta kontakt med oss. Vi vurderer om det er plass og om din organisasjon passer inn i gruppa. 

Samlingsdatoer:

 • Mandag 13. februar 12.00-15.00
 • Onsdag 8. mars 12.00-15.00
 • Onsdag 12. April 12.00-15.00
 • Tirsdag 6. juni 12.00-15.00
 • Tirsdag 19. September 12.00-15.00
 • Onsdag 18. Oktober 12.00-15.00
 • Torsdag 16. November 12.00-15.00
 • Tirsdag 12. Desember 12.00-15.00

Praktisk informasjon 

 • Det er et begrenset antall plasser. Dersom det ikke er plass til alle interesserte vil unge søkere bli prioritert. I tillegg vil vi prioritere å sette sammen et nettverk der deltakerne vil ha størst mulig utbytte av erfaringsutvekslingen. Det er maks en deltaker per organisasjon 
 • Nettverket har 8 samlinger i løpet av året. Første samling vil tentativt være i slutten av januar. 
 • Påmeldingsfrist: 15. januar
 • Samlingene gjennomføres fysisk med mulighet for digital deltagelse dersom det passer med tematikk og format. Første og siste samling er med middag og deltagerne bes om å sette tid til dette. 
 • Deltakeravgift: 2000 (faktureres organisasjonen) 

Påmelding:

https://app.checkin.no/event/50892

Ansvarlig, nettverk for ledere og nestledere

Margrete Bjørge Katanasho

Styreleder
995 60 054

Daglig leder-nettverk

Gjennom nettverket får du diskutere vanskelige problemstillinger og utveksle erfaringer med andre daglig ledere.

Første halvår vil fokusere på de formelle delene av daglig leder-rollen, mens andre halvdel av nettverket vil være rettet inn mot problemstillinger knyttet til leder-rollen, ansvarfordeling og relasjonsbygging. Vi vil gjennom hele nettverket fokusere på tema som er viktig for deg som daglig leder og vil tilpasse opplegget etter deltagernes behov. 

LNUs nettverket for daglig leder er for deg som er daglig leder eller generalsekretær i en organisasjon som er medlem i LNU*, som har ansvar for økonomistyring og personalledelse, og som ikke har vært med i tidligere nettverkskull.  

For at nettverket skal fungere må deltakerne møte på alle eller de fleste samlingene, slik at vi kan bli kjent og plukke opp tråden fra forrige gang. Påmelding forutsetter derfor at man har intensjon om å prioritere samlingene i nettverket.  

Det koster 2000 kroner per deltaker å bli med i nettverket. Dette er for å dekke utgifter til mat og eksterne foredragsholdere. Deltagere som melder seg på men ikke deltar vil kunne faktureres for hele beløpet. 

*dersom du er fra en barne- og ungdomsorganisasjon som ikke er medlem i LNU, men ønsker å delta i nettverket kan du ta kontakt med oss. Vi vurderer om det er plass og om din organisasjon passer inn i gruppa. 

Samlingsdatoer:

 • Tirsdag 14. februar
 • Torsdag 9. mars
 • Onsdag 12. april
 • Onsdag 3. mai
 • Torsdag 21. september
 • Tirsdag 17. oktober
 • Torsdag 16. november
 • Onsdag 13. desember

Praktisk informasjon:  

 • Nettverket har 8 samlinger i løpet av 2023. Første samling vil være i februar. 
 • Påmeldingsfrist: 15. januar 2023
 • Samlingene blir lagt til ukedager klokken 12:00 – 1530. Normalt vil samlingene være fysiske, med mulighet for digital deltagelse ved behov. 
 • Samlingene inkluderer lunsj. Første og siste samling er med middag og deltagerne bes om å sette tid til dette. 
 • Samlingene gjennomføres i LNUs lokaler i 6. etasje i Frivillighetshuset på Tøyen. 
 • Deltakeravgift: 2000,- (faktureres organisasjonen) 

Påmelding:

https://app.checkin.no/event/50888

Ansvarlig, nettverk for daglig ledere

Stian Taraldset

Assisterende generalsekretær
473 05 234

Benjamin Myrstad

Avdelingsleder, kompetanse og interessepolitikk
978 95 472

Noen av våre medlemmer