Til hovedinnhold
LNU Styrks logo står over et bilde av jenter som sitter å snakker sammen på gresset med ryggen til kamera
Kompetanse

STYRK!

Med LNU Styrk skal vi jobbe for å styrke flerkulturelle organisasjoner og flerkulturelt mangfoldsarbeid i den unge frivilligheten.

Om LNU Styrk!

Styrk er et landsomfattende samarbeid mellom LNU og flerkulturelle barne– og ungdomsorganisasjoner. Du kan bli en Styrk-organisasjon hvis du er: 

En flerkulturell barne- og ungdomsorganisasjon som ønsker kompetanseheving i form av veiledning, kurs, nettverk med mer. 

Eller 

En av LNU sine medlemsorganisasjoner som ønsker kompetanse- og erfaringsutveksling om flerkulturell rekruttering, inkludering og ivaretakelse.  

LNU Styrks logo. slå på- ikon, søylediagram og prosesssymbol står over ordet styrk i store bokstaver

72

organisasjoner er kontaktet så langt

40

organisasjoner vi har hatt møter med

35

organisasjoner har så langt mottatt veiledning

Rammer for LNU Stryk!

Flerkulturelle barne- og ungdomsorganisasjoner har et gjennomgripende samfunnsperspektiv, sterk driv og utbredt tillit i sine respektive miljøer. Dette gjør at de når og ivaretar sin målgruppe gjennom treffende og engasjerende integreringstiltak, samt egnede fritidstilbud som sørger for kriminalitetsforebygging og som ivaretar helse og livskvalitet. Samtidig melder flerkulturelle barne- og ungdomsorganisasjoner at de er preget av ildsjelsarbeid, svak struktur og dårlig økonomi, som fører til kontinuitetsproblemer. Organisasjonene ønsker å øke sin kompetanse på disse feltene. 

LNUs medlemsorganisasjoner har god organisasjonsoppbygging, sterk driv og god økonomi. Dette gjør at de er levedyktige, og har strukturer på plass som sørger for at hjulene går og årsplaner gjennomføres. Våre medlemsorganisasjoner ønsker å øke sin kompetanse på flerkulturell rekruttering, inkludering og ivaretakelse, gjennom kompetanse- og erfaringsutveksling med flerkulturelle barne- og ungdomsorganisasjoner. 

Målsetninger

Målet til Styrk er at flerkulturelle organisasjoner skal styrkes for fremtiden slik at de bevarer sine trygge møteplasser for barn og unge. 

LNU sine medlemsorganisasjoner skal på sin side utvide og styrke sitt arbeid med flerkulturell inkludering og ivaretagelse, for å tilgjengeliggjøre sine tilbud til flerkulturelle barn og unge.

 

Ta kontakt!

Harvir Kaur

Organisasjonsrådgiver, Mangfold og inkludering, LNU Styrk

LNU og IMDI

LNU har intensjonsavtale med IMDi (Integrerings- og mangfoldsdirektoratet) som skal understøtte vårt samarbeid, hvor hovedformålet er: 

  • Bidra til integrering av barn og unge med innvandrerbakgrunn 
  • Øke deltakelsen av barn og unge med innvandrerbakgrunn i frivillig organisasjonsliv lokalt og sentralt 

Styrk-prosjektet fikk i 2022 tilsagn fra IMDis tilskuddsordning for integreringstiltak.