Til hovedinnhold
godt samarbeid er en forutsetning for god organisasjonsdrift.

Organisasjonsdrift

Det er mye tenke på når man styrer en organisasjon. Vi har samlet maler, analyseverktøy, informasjon og miniguider om organisasjonsdrift her.

Nettkurs External link

Hvordan holde et digitalt kurs

Gjennom dette kurset lærer du hvordan holde digitale kurs, arrangere webinarer eller på annen måte drive digital opplæring i din organisasjon.

PDF

Kan min organisasjon kreve politattest/vandelsattest?

Som frivillig organisasjon møter man ofte spørsmålet om man skal kreve politiattest, også kjent som vandelsattest, fra medlemmene sine. Det er ikke alltid man har rett til å krevepolitiattest fra sine frivillige. I dette dokumentet prøver vi å gi deg en oversikt og hjelpe deg å gjøre en vurdering på om politiattest er riktig for din organisasjon.

PDF

LNUs mal for medarbeidersamtaler

Dette er LNUs mal for medarbeidersamtaler. Denne revideres jevnlig.

PDF

Mal for beredskapsplan

Denne malen kan du bruke som utgangspunkt når dere skal utvikle deres egen beredskapsplan deres arrangement.

PDF

Mal for instruks for Generalsekretær/ Daglig leder

Det er nyttig å formalisere myndighet i organisasjonen. Dette kan gjøres ved bruk av instrukser. Dette er LNUs generalsekretærinstruks. Denne tas opp til behandling av styret en gang i året. Ikke nødvendigvis for å gjøre endringer, men for at styret skal ha et bevisst forhold til innholdet i instruksen.

PDF

Mal for styreinstruks

Hva er styrets oppgaver? Hvilke saker skal styrebehandles og hvilke saker kan arbeidsutvalget ta? Dette er styreinstruksen for LNU styret. Instruksen gjelder for ett år av gangen og vedtas av styret på første styremøte etter at et nytt styre har tiltrådt.

Ekstern ressurs External link

Medlemskontigent og sporbarhet

Hvordan kan man ivareta sporbarhet når man innkrever medlemskontingent?

PDF

Miniguide om momskompensasjon

Momskompensasjon er en ordning der organisasjonene får kompensert for kostnader de har hatt til merverdiavgift på ting man har kjøpt. Skal du søke om momskompensasjon og er litt usikker på prosessen? Les denne mini-guiden

PDF

Notater om medarbeidersamtaler

Medarbeidersamtaler er et viktig utviklingsverktøy i en hver organisasjon. Her kan du lese mer om medarbeidersamtaler og se ulike maler for en slik samtale.

PDF

Prosjektevaluering

Når man er ferdig med et prosjekt er det svært viktig at man tar seg tid til å evaluere, slik at man kan lære til neste gang. Både hva som første til en suksess og hva man kunne endret og gjort enda bedre

PDF

Risikoanalysetabell

Denne malen kan du bruke som utgangspunkt når dere skal utvikle deres egen beredskapsplan deres arrangement.

PDF

Risikodiagram

Dette diagrammet brukes som ledd i risikoanalysen dere gjennomfører før et arrangement.